A misszió áll a temesvári egyházmegye következő pasztorális évének fókuszában

Külhoni – 2023. szeptember 8., péntek | 14:01

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye szeptember 4–5-én találkozót szervezett a különböző lelkipásztori területek (Püspöki Aula, család- és felnőttpasztorációs iroda, egyházmegyei ifjúsági központ, médiairoda, a megszentelt élet intézményei, egyházi mozgalmak stb.) felelősei számára, hogy megtervezzék a 2023/24-es pasztorális évet, amelyet Pál József Csaba püspök a misszió évének hirdetett meg.

A rendezvénynek a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont. A középiskola Aula Magna termében összegyűlt mintegy ötven résztvevőt az egyházmegye főpásztora és Szilvágyi Zsolt pasztorális püspöki helynök köszöntötte.

Ezt követően a lelkipásztori irodák képviselői beszéltek az elmúlt pasztorális évben szervezett eseményekről, a sikerekről és nehézségekről, kihívásokról.

A jelenlévők képeket láthattak a máriaradnai családfesztiválról, a felnőttképző tanfolyamról, a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóról, a temesvári keresztény magyar egyetemista közösség alapításának 40. évfordulójáról.

Beszámolójuk után Pál József Csaba temesvári megyéspüspök tartott előadást az új pasztorális év témájáról, a misszióról.

A misszióban nagyon fontos a meghallgatás. Meghallgatjuk az embereket, hogy mire van szükségük – mondta a főpásztor. – Krisztust kell hirdetnünk.

„Két szó jut ezzel kapcsolatban az eszembe: az egyik a meghívottak, a másik a küldöttek. Jézus először meghívta, magával hívta a tizenkét apostolt, csak azután küldte a világba őket. Jézus minket is először meghív, hogy ne csak a saját erőnkre koncentráljunk. Isten küld engem, és ő velem lesz. Nem csak a saját képességeimre, gyarlóságomra kell gondolnom. Menjünk oda, ahová ő ma küld minket.”

A nap az előadáshoz kapcsolódó kiscsoportos beszélgetésekkel, a beszélgetések kiértékelésével és vesperással zárult.

Az ifjúsági pasztorációban tevékenykedő csoport tagjai számára külön találkozót tartottak a megyéspüspökkel, abból a célból, hogy újraszerveződjön a szolgálat.

A találkozó második napján került sor a különböző irodák pasztorális tervének összeállítására.

Délelőtt a piarista templomban celebrált szentmise után a jelenlévők elmélkedésen vettek részt, amelyet a családpasztorációs iroda tagjai készítettek elő.

Mihu Melinda az újraevangelizáció és a misszió témájában tartott előadása után minden csapatnak két óra állt rendelkezésére, hogy elkészítse a 2023 szeptemberétől 2024 augusztusáig tartó időszak pasztorális programját. A terveket délután mutatták be. Minden iroda igyekezett olyan tervet összeállítani, amely változatos, megszólítja a különböző korosztályokhoz tartozó híveket, ugyanakkor összhangban van a többi liturgikus programmal. A csoportoknak meg kellett fogalmazniuk, mit szeretnének felajánlani segítségként a többi csapatnak, illetve mit kérnének tőlük.

A találkozó utolsó pontja a temesvári lelkipásztori napok programjának bemutatása volt. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök beszélt a temesvári Kolping-házban október 5–7. között tartandó egyházmegyei rendezvényről, amelyre sok hazai és külföldi meghívott is érkezik.

Végül a jelenlévők a piarista templomban szentségimádáson és vesperáson vettek részt.

Az elkövetkező hetekben véglegesítik a most megbeszélt terveket, amelyeket negyedévente összesítenek, majd továbbítják a temesvári egyházmegye pasztorális irodáinak és felelőseinek.

Forrás és fotó: Temesvári Római katolikus Püspsökség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria