A misszióról szólt a temesvári egyházmegye ifjúsági pasztorációs munkatársainak továbbképzése

Külhoni – 2023. november 13., hétfő | 9:00

Idén november 6–8. között került sor a temesvári egyházmegye ifjúsági pasztorációs munkatársainak kurzusára, a résztvevők az egyházmegye három főesperességéből, a temesiből, a marosiból és a hegyvidékiből érkeztek a temesvári Marienheim ifjúsági házba.

A temesvári egyházmegye ifjúsági pasztorációjában tevékenykedő segédlelkészek és lelkipásztorok számára 2006 februárjában szerveztek első ízben találkozót és továbbképző tanfolyamot. Azóta évente megrendezik ezt a tanfolyamot, a résztvevők csoportja fokozatosan bővült, kiegészült világi munkatársakkal.

Az előadásokat Blaj Eugen lelkipásztor, a Romániai Pápai Missziós Művek országos igazgatója és Matilda Andrici, a Gyermekség Pápai Missziós Művek országos titkára tartotta. A programban szerepelt még kiscsoportos beszélgetés, szentmise, szentségimádás, csapatépítés játékokkal, rózsafüzér imádság.

November 6-án, hétfőn az Együtt az úton! Ki miatt lángol a szívünk? című megnyitó elmélkedésben Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános rámutatott: „Ezekben a napokban olyan utakat, esetleg új utakat akarunk találni, amelyeken Jézus Krisztus az útitársunk lesz, sőt megkérhetjük, hogy vezessen minket a közös tervezésben, a közös úton. Ennek a pasztorális évnek a mottója nálunk: »Lángoló szívvel, útra kelve« (Lk 24,13–35). Együtt erősek vagyunk, tudjuk egymást bátorítani és támogatni az evangélium hirdetésében. A mi küldetésünk az, hogy felelősként tanítványokat toborozzunk.” Az este szentségimádással zárult.

A második napon tartott előadásában Blaj Eugen lelkipásztor, a Romániai Pápai Missziós Művek országos igazgatója az egyház szinodális és missziós jellegéről beszélt. Felidézte, hogy a görög synodos szó jelentése „együtt menni az úton, együtt járni”. „Mindenkivel együtt, fajra, nemre, kultúrára, nyelvre, iskolázottságra, társadalmi és gazdasági helyzetre való tekintet nélkül. És mivel az Egyház szinodális, az emberek minden kategóriáját magába foglalja, ezért missziós is. A küldetés benne van az Egyház természetében, mert a misszió gyümölcseként született. Lehetőségem volt arra, hogy preevangelizációs területen dolgozzam, vagyis olyan helyen, ahol az emberek először hallottak Krisztusról. A missziós munka eredményeként ott új közösségek alakultak.” Blaj Eugen a továbbiakban bemutatott néhány jelentős missziós tevékenységet végző személyt és az általuk létrehozott egyesületeket, mint például Boldog Pauline Marie Jaricot-t, a Hitterjesztés Műve alapítóját; Jeanne Bigard-t, a Szent Péter Apostol Műve alapítóját; Boldog Paolo Mannát, a Missziós Unió Pápai Műve alapítóját.

A Gyermekség Pápai Missziós Műveket, amelyet létrehozása idején Szent Gyermekség Műveként ismertek, „1843. május 19-én alapította Franciaországban Charles de Forbin-Janson a kínai gyermekek megsegítésére. A püspököt mélyen megérintette, hogy Kínában sok gyermek halt meg anélkül, hogy a keresztségben részesült volna, és sajnálta, hogy nem tudott személyesen misszionáriusként odamenni. Ez arra ösztönözte, hogy a franciaországi gyermekeket bevonja az együttműködésbe az imák és az anyagi segítség révén, azzal a céllal, hogy segítsen a kínai gyermekeken. A »Gyermekek támogatják a gyermekeket« mottó és az a javaslat, hogy mindennap mondjanak egy Üdvözlégyet, összefoglalja az alapító intuícióját és a tevékenység karizmáját: a missziós mentalitás kialakítását a gyermekekben” – olvasható a Romániai Pápai Missziós Művek honlapján.

A szervezettel kapcsolatos előadásában Matilda Andrici, a Gyermekség Pápai Missziós Művek országos titkára Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson püspökről, az alapítóról beszélt. Rámutatott, hogy a szervezet karizmája gyakorlatilag ugyanaz, mint a többi műveké, azaz ima, tanúságtétel, áldozatvállalás, jótékonyság és tájékoztatás. „A missziós gyermekség lelkisége abban áll, hogy a keresztség által a gyermekek az isteni kegyelem hordozóivá válnak, ezáltal a művek a szentség kiváltságos eszköze és mintája, mert Jézus gyermekkora ihlette. Az első statútumban, amelyet Forbin püspök alkotott, ez áll: Működése Jézus Krisztus oltalma alatt áll, a Boldogságos Szűz a legfőbb patrónusa, és minden megkeresztelt gyermek tagja lehet az egyesületnek. A gyermekeket már kiskoruktól kezdve fogadják. Romániában a Gyermekség Pápai Missziós Művek 2019-ben kezdte meg működését” – mondta Matilda Andrici.

A kiscsoportos foglalkozáshoz Eugen Blaj a következő kérdéseket fogalmazta meg: Mit értünk azon, hogy „Az Egyház szinodális, mert missziós, és missziós, mert szinodális”? Mit jelent az, hogy minden megkeresztelt társfelelős az Egyház missziós tevékenységében? Mit jelent az, hogy „küldetés vagyok” (EG 273)? Mi a megosztandó lelki gazdagság (dona et bona)? Az ezekre a kérdésekre adott válaszok összefoglalták a jelenlévők véleményét: mindenekelőtt meg kell ismerni azokat a csoportokat, ahol missziós tevékenységet kell végezni, meg kell találni a misszió legjobb módját, és mindenkinek ott van küldetése, ahol él.

A délután folyamán a jelenlévők szórakoztató csapatépítésen vettek részt, amelyet Irimiciuc Alin boksánbányai plébános készített elő. Az ezt követő szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta. A találkozó november 8-án, szerdán szentmisével és a jelenlévők tapasztalatainak megosztásával zárult.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus egyházmegye/romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria