A nagyváradi egyházmegye hitoktatóival találkozott Böcskei László püspök

Külhoni – 2021. szeptember 14., kedd | 9:01

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök az egyházmegyéjében tevékenykedő laikus, pap és szerzetes hitoktatókkal találkozott szeptember 7-én a püspöki palota dísztermében. A főpásztor a tanév elején támogatásáról biztosította a jelenlévőket; összefogásra, együttműködésre buzdította őket, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén tapasztalt élményeiről is beszámolt.

A főpásztor a találkozó során arra biztatta az iskolai hitoktatást végzőket, hogy az új tanévben is vegyék komolyan a feladatukat és a hivatásukat, hogy a gyermekeket és fiatalokat a hitoktatás által is közelebb vigyék Istenhez.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) nyitómiséjén átélt élményeiről szólva a megyéspüspök kiemelte: amellett, hogy a világesemény egyik súlypontját a tapasztalatok megosztása jelentette, helyet kaptak a találkozások, a kapcsolatteremtés is, hiszen sok nemzet képviselőit mozdította meg az esemény.

A hitoktatók esetében is ki kell építeni ezt a hálót, segíteni kell egymást, és felkarolni. Fontos a kapcsolat és a kollegialitás kialakítása a helyi plébánosokkal is. „Egy csapat vagyunk, egy szekeret húzunk, egy a célunk” – mondta a főpásztor. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár mindenkinek megvannak a saját nehézségei, kihívásai, elengedhetetlen tudatosítani az egység fontosságát az előrehaladás útján.

A NEK egy másik alapgondolatáról is beszélt Böcskei László: a hitoktatók életében is fontos a tanúságtétel; beszélniük kell arról, hogy mit jelent számukra a hit megélésének öröme. A hitoktatónak is tanúságot kell tennie a keresztény életről, saját életállapotának megfelelően.

Az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatba hozható harmadik gondolat, amelyet a megyéspüspök kiemelt, az értékekről és alkotóképességről szólt. Ki kell lépni az egyhangúságból, merni kell tovább gondolkodni. „Merjünk olyan eszközökhöz és módszerekhez nyúlni, amiket eddig még nem használtunk” – bátorította a jelenlévőket a nagyváradi megyéspüspök.

A főpásztor röviden említést tett a 2023-ra tervezett püspöki szinódusról is, amelynek az előkészületi ideje rövidesen megkezdődik. Az Egy szinodális egyházért: kommunió, részvétel és misszió témájú szinódus első, egyházmegyei szintű előkészítő szakasza október és 2022 áprilisa között zajlik. Újfajta kihívás lesz, amelyben a hitoktatóknak is aktív szerepet kell majd vállalniuk – mutatott rá Böcskei László.

A találkozó végén a megyéspüspök átadta a hitoktatóknak a kánoni megbízást, amely szükséges az iskolai hitoktatási feladat végzéséhez.

A találkozó végén együtt köszöntötték Kötting Ilona hitoktatót, akit huszonnyolc éves hitoktatói tevékenység után búcsúztattak el, megköszönve munkáját, barátságát, segítőkészségét. A több évtizedes kitartó munkával szerzett érdemek elismerése jeléül a nyugdíjas hitoktatónő az egyházmegyei érdemérem bronz változatát vehette át Böcskei László püspöktől.

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanévnyitó szentmiséjét Böcskei László megyéspüspök szeptember 13-án, hétfőn 11 órától mutatta be a székesegyházban.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria