A papok és a családok nem versenytársak – Marton Zsolt mutatott be szentmisét Rómában

Külhoni – 2022. június 27., hétfő | 19:15

Mindszenty József hercegprímás címtemplomában, a római Szent István-körtemplomban minden hónap utolsó vasárnapján magyar nyelvű szentmisét mutatnak be. Június 26-án a Családok X. Világtalálkozóján részt vevő Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának elnöke celebrált misét a Santo Stefano Rotondóban.

A szertartás elején Németh Norbert olaszországi magyar főlelkész köszöntötte Marton Zsolt püspököt és az általa vezetett, a június 22. és 26. között Rómában megrendezett világeseményre érkezett magyar küldöttséget, Habsburg Eduárd szentszéki magyar nagykövetet, az Itáliában lakó vagy ide zarándokolt papokat és híveket.

Marton Zsolt püspök szentbeszédében felhívta a figyelmet, hogy 2023 őszén a püspöki szinódus témája maga a szinodalitás lesz, a családok világtalálkozóját is ebben a szellemben rendezték meg. Maga Jézus is úton van, a napi evangéliumban pedig éppen az úton levésről tanít minket – mutatott rá.

Ha valaki útra kel, akkor találkozik másokkal, és Jézus az első, aki útra kelt a Mennyei Atya megbízásából.

Nem véletlenül hangsúlyozta a II. Vatikáni Zsinat is, hogy az Egyház Isten vándorló népe, amelyben ki-ki a saját helyén megy a maga útján. Jézus két embert megszólít, valaki azonban önként jelentkezik, vele nagyon kemény az Isten. Hogy miért? Azért, mert azt akarja, hogy valóban elhivatottan kövesse őt.

A főpásztor elmondta, nemrégiben az egyik szemináriumban tartott lelkigyakorlatot, amelyen az egyik kispap azt a kérdést tette fel: miért éri meg ma papnak lenni? Ő azt válaszolta: nem éri meg, nagyot is néztek a papnövendékek. Hogyan versenyezhetne a mai világ mércéi szerint egy pap egy jogásszal vagy egy közgazdásszal, aki nagy fizetést kap, szabad élete van. Ezzel nem tudunk, de nem is akarunk vetélkedni. Egy papnak arra a tűzre van szüksége, ami a sokszorosa annak, mint amit a világ tud adni.

Ám nemcsak a felszentelt pap, a diakónus, az akolitus vagy a hitoktató kell, hogy hirdesse az örömhírt, minden Krisztus-hívő felkenést kapott az egyetemes papságra, még ha annak idején ezt a hithirdetést helyettünk a keresztszüleink vállalták is.

Marton Zsolt azt is hozzátette:

egy családapa vagy családanya a saját kis közösségének a pásztora. A családba mint az Egyház legalapvetőbb sejtjébe hív meg minket Jézus radikális módon.

Ahogy a Szentírás mondja, aki az eke szarvára teszi a kezét, az nem tekinthet vissza, ilyen radikálisan el kell köteleződnünk. Életünkkel, cselekedeteinkkel tanúságot kell tennünk Krisztusról, ez nem emberi hőstett, hanem arra van hozzá szükség, hogy az Atya Szentlelkét kérjük. Ő pedig szabadságot ad, de nem a világ szabadságát, hanem olyan prófétai hivatást, hogy áldássá legyünk családként vagy a családot kiegészítve papként, diakónusként.

A papok és a családok nem versenytársak, hanem segítőtársak

– világított rá a püspök, hozzáfűzve: együtt egymáshoz illeszkedő puzzledarabok vagy a képet közösen kiadó mozaikdarabok tudunk lenni, ki-ki a maga útját járva az Egyházban.

A szentmise végén Németh Norbert elmondta, nyáron is minden kedden reggel 8 órakor magyar nyelvű szentmisét mutatnak be a vatikáni Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában, de a Szent István-körtemplomban legközelebb csak ősszel, szeptember utolsó vasárnapján lesz magyar nyelvű szertartás. Július 23-án, szombaton 19 órakor Bariban mutat be magyar szentmisét Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, Tarzíciusz kármelita atya koncelebrálásával.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Bókay László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria