A Porciunkula-búcsú előestéjén tartották az elsőszombati Mária-köszöntőt Csíksomlyón

Külhoni – 2020. augusztus 4., kedd | 12:28

A teljes búcsú nagy lehetőség, hogy Isten a bűneink után járó büntetést elengedje, mondta Bőjte Mihály OFM csíksomlyói házfőnök az augusztus 1-jén megtartott elsőszombati szentmisén.

Az első engesztelő imaórát a gyimesközéploki hívek, a második imaórát és a rózsafüzért a kápolnásiak vezették, utóbbiak vitték a körmenetben a kegyszobor másolatát. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bőjte Mihály OFM volt.

A csíksomlyói elsőszombati Mária-köszöntő kiemelten ünnepélyes alkalom volt, ugyanis a ferencesek Porciunkula-ünnepének előestéjén tartották.

Porciunkula egy kis templomocska neve, amely Assisiben található – emlékeztetett Bőjte Mihály szentbeszédében. – A hagyomány szerint a Szentföldről hozott földre épült, ezért „részecske”, „porciunkula” a neve a templomnak. Eredetileg a bencés szerzeteseké volt a templom, de Szent Ferenc szívesen tartózkodott, imádkozott ott. Megtérése után intenzíven kereste Isten közelségét, azt, hogy milyen szépet, jót és üdvözítőt tehetne az emberek számára, ezért elkérte a bencésektől ezt a kis kápolnát és meg is kapta ajándékba, és élete végéig a kedvenc helye volt.

Ebben a Boldogságos Szűznek felajánlott kápolnában kezdődött a kisebb testvérek rendjének története. Szent Ferenc azt akarta, hogy úgy tekintsenek rá, mint a rend tükrére. Ma is használják a ferencesek ezt a templomot, föléje egy nagyobb, impozánsabb templomot is építettek.

A szónok felidézte a jelenést, amikor a Szűzanya karján a kis Jézussal felkínálta Szent Ferencnek, hogy kérjen valami nagyot és különlegeset az Úr Jézustól. Ferenc azt kérte, hogy aki azt a templomot meglátogatja, nyerjen teljes búcsút.

Azt olvassuk – folytatta Bőjte Mihály –, hogy Krisztus jóvá is hagyta ezt a kiváltságot, de a pápához küldte Szent Ferencet. Végül III. Honorius pápa Szent Ferenc kérésére engedélyt adott, hogy abban a templomban augusztus 2-án teljes búcsút lehessen nyerni. Olyan sokan tolongtak a templom körül, hogy a ferencesek oldalt is megnyitották a kápolna falát, ajtót építettek oda. Már augusztus 1-je estéjétől augusztus 2-a éjszakájáig folyamatosan zarándokoltak és zarándokolnak mai napig is a hívek.

Abban az időben még nem volt annyi lehetőség elnyerni a búcsút: csak azok nyerhettek teljes búcsút, akik elzarándokoltak a Szentföldre. Szent Ferenc azokra is gondolt, akiknek nem volt lehetőségük ilyen zarándoklatra, tudta, hogy nekik is szükségük van erre. Ma már a búcsúnyerési lehetőséget az Egyház kiterjesztette – jegyezte meg a főcelebráns –, a ferences templomokban és a plébániatemplomokban is elnyerhető.

A Porciunkula-templom bejárata fölött ez a felirat áll: az örök élet kapuja. Bőjte Mihály kifejtette, mennyire találó ez a megnevezés, ugyanis az örök életnek nem más a kapuja, mint Isten irgalmas szeretetéből fakadó bocsánata, amire a mi részünkről a hit, a bizalom, az isteni irgalomra való ráhagyatkozás, a bűnbánat a megfelelő válasz, magatartás. A bűnbánat, a szentgyónás visszavezet Istenhez, a kegyelem állapotába, de nagy szükségünk van a teljes tisztulásra, a lelki „nagymosásra”, vezeklésre, bocsánatkérésre. A teljes búcsú nagy lehetőség arra, hogy Isten a bűneink után járó büntetést elengedje.

Beláthatjuk, hogy nem is olyan könnyű ráhagyatkozni Isten szeretetére, az ő irgalmas jóságára – emlékeztetett a ferences szónok –, mert el kell fogadnunk, el kell hinnünk, hogy minden bűnünk, hibánk, gyarlóságunk ellenére Istentől szeretett emberek vagyunk. Néha még magunkat is kevéssé szeretjük, ennek ellenére Isten nagyon szeret bennünket. Ugyanígy nekünk is irgalommal kell közelednünk embertársainkhoz.

Fontos, hogy a foglalatosságainkban legyen ott az imádságos munka, a szerető odafigyelés, Istennek a dicsérete, hogy ez foglalja le a mindennapjainkat, törekvéseinket, elménket, céljainkat. Szent Ferenc ismert köszöntése ez volt: „békesség és jóság”, olykor hozzátette: „jónapot, jó emberek”. Akkor lesz számunkra jóvá a világ, az emberek, ha Isten irgalmas jósága valóban tapasztalatunkká lesz és mi is hasonló irgalommal közeledünk egymáshoz – zárta gondolatait Bőjte Mihály OFM.

A szentmisét élőben közvetítették, megtekinthető az alábbi videón.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria