A Római Katolikus Egyház alapítóira emlékeztek Szabadkán

Külhoni – 2024. július 4., csütörtök | 9:52

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén a Római Katolikus Egyház alapítóira emlékezve Fazekas Ferenc megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban.

Két évezred telt el azóta, hogy Jézus Krisztus tette Szent Péter apostolt Egyházának látható fejévé, és egyben megígérte, hogy a sziklára épült Egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt. A történelem során Anyaszentegyházunknak hol fényesebb, hol sötétebb, hol üldözések által nyomasztó időszakokat kellett átélnie. Így hol vérrel, hol dicsőséggel írták történelmét. Mégis, a Krisztus által alapított és az apostolokra bízott Egyház ma is él és áll – emelte ki prédikációjában Fazekas Ferenc.

A mai ünnepen föltekintünk Szent Péter hitére és Szent Pál buzgóságára, az ő lankadatlan igehirdetésükre, tanúságtételükre egészen a vértanúságig. Példájuk láttán igyekszünk mi is szolgálni, szeretni Egyházunkban a Jóistent, Krisztus Urunk által a Szentlélek erejével – folytatta a püspök.

Anyaszentegyházunk számtalanszor megtapasztalta a történelme folyamán, hogy nagy viharok után az új virágzás korszaka következett. Ezért sohase bátortalanodjunk el, hanem higgyünk abban, hogy Krisztus Urunk minden idők Ura és formálója, így a mostani időknek is – hangzott el a szentbeszéd végén.

A legenda szerint Szent Pétert és Szent Pált június 29-én Rómában végezték ki időszámításunk szerint 67-ben. Pétert keresztre feszítették, saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy úgy haljon meg, mint Jézus Krisztus. Pált pedig lefejezték, mivel római polgárként ez a „tisztes halálmód” illette meg.

Péter és Pál napját a néphagyomány az aratás kezdőnapjaként tartja számon. A munkakezdet kultikus szokásai azonban inkább Sarlós Boldogasszonyhoz fűződnek. Péter és Pál ünnepének aratók miséje néven emlegetett liturgiáján több helyen áldást kértek az aratásra, és volt, ahol megáldották az aratószerszámokat is.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria