A Romániai Püspöki Konferencia is készül a budapesti eucharisztikus kongresszusra

Külhoni – 2019. szeptember 30., hétfő | 13:53

Nagybányán (Baia Mare) tartotta ülését szeptember 25–27. között a Romániai Püspöki Konferencia. A tanácskozás után kiadott közleményt, valamint a püspöki konferencia migránsok és menekültek világnapjára írt nyílt levelét az alábbiakban adjuk közre.

Az ország katolikus püspökei megszívlelték Ferenc pápa buzdítását: „Járjunk együtt!”

Az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei a Romániai Püspöki Konferencia napokban tartott ülésén kiértékelték Ferenc pápa Romániában tett történelmi látogatását, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az ő jelenléte és tanítása maradandó gyümölcsöket hozhat számunkra. Az ülés 2019. szeptember 25–27. között zajlott Nagybányán, házigazdája pedig a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye volt. Első alkalommal vett részt a konferencia ülésén az új jászvásári megyéspüspök, Iosif Păuleț.

A Szűz Máriáról nevezett plébániatemplomban bemutatott nyitó szentmisén részt vett, illetve az ülést megnyitotta Románia apostoli nunciusa, Miguel Maury Buendía, aki apostoli áldásában részesítette a jelenlévőket.

A nuncius kiemelte, hogy a pápalátogatás osztatlan sikert aratott Romániában, és a Szentatya több alkalommal is elismerően beszélt az országunkban tett apostoli útjáról.

A konferencia ülésén részt vett Mohos Gábor budapest-esztergomi segédpüspök és Fábry Kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára, akik a 2020. szeptember 13–20. között Budapesten tartandó NEK előkészületeiről tájékoztatták a jelenlévőket. A főpásztorok megegyeztek abban, hogy Románia minden egyházmegyéjéből indítanak majd csoportokat a NEK közelgő rendezvényeire.

A Romániai Püspöki Konferencia tagjai Aurel Percă jászvásári segédpüspököt bízták meg a külföldi román ajkú római katolikus hívek lelkipásztori ellátásával, illetve Iosif Păuleț jászvásári megyéspüspök vette át a migránsokért és a hivatásokért felelős bizottságok vezetését.

Az ülésen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: felkészülés a szentségekre és azok kiszolgáltatása, 2019 októbere mint rendkívüli misszós hónap, a hittanórák és katolikus hittanolimpiák kérdése, a Mária Rádió tervei, Ferenc pápa kezdeményezései az igazságosabb gazdaság és nevelés érdekében, más országok püspöki konferenciáival épített kapcsolatok.

A Romániai Püspöki Konferencia Migránsokért és Menekültekért Felelős Bizottsága az alábbi nyílt levelet fogalmazta meg a migránsok és menekültek szeptember 29-i világnapjára.

Excellenciás Püspök urak, kedves Paptestvérek, kedves Munkatársak és Mindannyian, akik a migránsok megsegítésén fáradoztok!

Nagy örömmel tudatom veletek, hogy a migránsok és menekültek 2019. szeptember 29-i világnapjára Ferenc pápa a következő témát választotta: „Nem csak a migránsokról szól, hanem mindannyiunkról.”

A Szentatya szeretné hangsúlyozni, hogy a migránsokkal, a menekültekkel, a kirekesztettekkel és az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatos kijelentéseit a perifériákon élőket felkaroló Egyház tanításának részeként kell értelmezni. Az éhező, a szomjazó, az idegen, a ruhátlan, a beteg és az ajtónkon kopogtató személy maga Jézus, aki találkozni akar válunk és törődést vár tőlünk.

Ugyanakkor nem csupán a migránsokról van szó, hanem saját magunkról, a mi félelmeinkről, a mi reményeinkről. A migránsok és menekültek világnapján fel kell tennünk magunknak a kérdést: Mire hív bennünket az Isten, amikor ezeket az embereket elénk állítja? Mi kellene, hogy megváltozzon bennünk ahhoz, hogy megközelíthessük őket? Milyen társadalmat építhetnénk a bennünket követő nemzedékek számára, ha már most elkezdenénk békében és egyetértésben élni másokkal?

2019. február 15-én a Róma közelében fekvő Sacrofano kisvárosban Ferenc pápa a következőket mondta: „Ezen emberek személyében maga Jézus közeledik felénk, még akkor is, ha nehezünkre esik felismerni őt: szakadt a ruhája, koszos a lába, eltorzult az arca, sebzett a teste, és még arra sem képes, hogy a mi nyelvünket beszélje.”

Annak érdekében, hogy ez a nap közösségeink számára gyümölcsöző legyen, a Romániai Püspöki Konferencia Migránsokért és Menekültekért Felelős Bizottsága a pápával és az egész Anyaszentegyházzal egységben mindenkit társadalmi érzékenyítésre hív a hozzánk érkező, illetve a már közöttünk élő, kiszolgáltatott testvéreink érdekében.

Bízva abban, hogy közös munkálkodásunk a javukat szolgálja, Isten irgalmasságára és a Boldogságos Szűz anyai gondoskodására bízzuk magunkat.

Iosif Păuleț,
a Romániai Püspöki Konferencia
migránsokért és menekültekért felelős püspöke

A Romániai Püspöki Konferencia következő ülését 2020. május 18–20. között tartják Temesváron, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye szervezésében.

Az évente két alkalommal ülésező Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Forrás: Romániai Püspöki Konferencia/Romkat.ro

Fotó: Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria