A szatmári Mária Légió tagjai nagyböjti lelkinapon vettek részt

Külhoni – 2023. március 6., hétfő | 10:36

A szatmárnémeti Mária Légió Keresztények Segítsége Régia nagyböjti lelkinapját február 25-én tartották, amelynek a Szent Alajos Konviktus adott otthont. A szatmári régia Nagybányától Nagyváradon és Kisbácson át Déváig terjed, ahonnan közel 150 résztvevő érkezett.

A lelkinapot a rózsafüzér elimádkozásával kezdték. Az elnöknő, Batfalszki Mária és Istvánfi Szilárd lelkivezető, szamosdarai plébános köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követte Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök buzdító beszéde, amelyben felidézte Szent II. János Pál pápa szavait, miszerint

a Mária Légió megjeleníti az Egyház valódi arcát. Ez pedig örömteli arc, mert a feltámadt Krisztust követi.

A főpásztor kiemelte, hogy az Egyháznak mindkét arca fontos, az anyai és az atyai egyaránt. Az Egyház a híveknek példaképül ajánlja a Szűzanyát, aki mindig a Fiára mutat. Ezt teszi az Egyház is mint igazi anya és igazi atya, aki a gyermekeiért van. Ezt a képet kell sugározniuk a híveknek a világ számára az Egyházról, hogy imádkozó, segítő, gondoskodó.

Schönberger Jenő püspök felhívta a figyelmet a békéért való ima fontosságára, valamint arra, hogy a Szűzanyához hasonlóan mindenkinek a maga helyén – amit Istentől kapott – kell a felebarátait szolgálnia.

Beszéde végén a főpásztor megköszönte a Mária Légió tagjainak a szolgálatot, melyet az evangélium terjedéséért tesznek.

A lelkinapon Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas vezérigazgatója tartott előadást Máriáról, Szent János evangéliumára alapozva, az apostol és evangélista ugyanis egyedüliként beszél Máriáról mint anyáról és asszonyról.

Fontos levetni az előítéleteket, és úgy befogadni a Szentírás üzenetét, ahogyan azt Isten akarja, és nem egyéni elképzelések szerint – mondta a szónok. – Nincs igazság Isten nélkül. Ezt az igazságot úgy kell megfogalmazni, amilyen az anyai szeretet. Amikor Máriáról mint asszonyról és anyáról beszélünk, arra kell gondolnunk, hogy mindaz az igazság, amiről a Szentírás szól, ott van benne.

A lelkinap szentmisével folytatódott.

Délután ismertették a jegyzőkönyveket, majd a Mária Légió befejező imáival ért véget a találkozó. A résztvevők közül többen megfogalmazták, hogy lelki fejlődést jelentett számukra mindaz, ami elhangzott. Volt, akinek az imatársakkal való találkozás adta a legnagyobb élményt és bátorítást a tanúságtételre.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria