A szinodális folyamat új kezdet – Főesperességi találkozók a temesvári egyházmegyében

Külhoni – 2022. május 4., szerda | 9:50

Április 26-án, 27-én és 28-án három főesperességi találkozóra került sor a Temesvári Római Katolikus Egyházmegyében. Mindhárom találkozó szentmisével kezdődött, amelyet Pál József Csaba megyéspüspök celebrált.

Április 26-án, kedden a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban a temesi főesperesség papjai találkoztak; április 27-én, szerdán a kisjenői plébánia a marosi főesperesség papjait látta vendégül; a hegyvidéki főesperesség lelkipásztorainak ülését április 28-án, csütörtökön a lugosi plébánián tartották. A találkozók szentmisével kezdődtek, melyeket Pál József Csaba megyéspüspök celebrált.

Az üléseken a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszáról, valamint a Rómában június 22–26. között megrendezendő Családok X. Világtalálkozójával párhuzamosan Máriaradnán tartandó egyházmegyei találkozó előkészítéséről és megszervezéséről folytak egyeztetések.

A találkozó kezdetén a megyéspüspök hangsúlyozta,

a szinodális folyamat új kezdet mindannyiunk számára.

Ezt követően a főpásztor átadta a szót Szilvágyi Zsolt pasztorális helynöknek, a szinodális folyamat temesvári egyházmegyei felelősének, aki elmondta, hogy az elmúlt hónapokban szinodális találkozókat szerveztek a plébániákon, az egyháztanács, az ifjúsági csoportok, a családosok csoportjai és a különböző imacsoportok tagjaival, és helyenként ezek a szinodális csoportok bibliakörökké vagy munkacsoportokká alakultak.

Hasznosak voltak a papi találkozók is a különféle esperesi kerületekben. Szinodális találkozókat szerveztek továbbá a megszentelt élet intézményei tagjainak, a püspökség, valamint a temesvári egyházmegyei Karitász munkatársainak. A szinodális folyamattal Ferenc pápának az a szándéka, hogy még jobban hangsúlyozza az „együtt” szó értelmét.

Imádkozzunk együtt, beszélgessünk együtt, döntsünk és cselekedjünk együtt, a papok közösen a püspökkel, a Szentatyával és a hívekkel. A szinodális folyamat célja, hogy megértsük, hogyan tudjuk minél jobban követni Jézust és teljesíteni keresztény küldetésünket. És erre a „Hogyan?” kérdésre kell továbbra is keresnünk a választ – fogalmazott a pasztorációért felelős püspöki helynök.

A témával kapcsolatban Szilvágyi Zsolt néhány konkrét adatot is említett: a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszát hivatalosan május 22-én, vasárnap 17 órai kezdettel zárják le a temesvár-erzsébetvárosi templomban, a záró szentmisét 18.30-kor Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja.

Ezt követően a három helyszínen megszervezett találkozón Tari M. Böbe schönstatti Mária-nővér, a Családpasztorációs Iroda referense; Helena Costescu, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia keretében működő Családpasztorációs Bizottság titkára; illetve Baum Melinda, a marosi főesperesség családpasztorációs referense hasznos információkat közölt a júniusban Rómában megrendezendő Családok X. Világtalálkozójával kapcsolatban. Egyúttal a jelenlévők egyeztettek a családok június 25-i máriaradnai találkozójának megszervezéséről is.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria