Admissziót ünnepeltek a temesvári székesegyházban

Külhoni – 2023. szeptember 4., hétfő | 9:02

A temesvári Szent György-székesegyházban augusztus 27-én a Pál József Csaba megyéspüspök által román nyelven bemutatott szentmise keretében két teológushallgatót vettek fel a diakónusjelöltek sorába: a csáki plébániához tartozó, józsefszállási születésű Ovidiu Viragot és a kiskrassói születésű Branko Marian Dumát.

A szentmisén koncelebrált Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, Nikola Lauš püspöki irodaigazgató, Piry Radulov vingai plébános, Tiberiu Szabo temesvár-józsefvárosi segédlelkész, valamint részt vett Francisc Lisi lugosi diakónus. A szentmise zenei szolgálatát Simona Mustețiu tanárnő látta el.

Pál József Csaba bevezetőjében méltatta a két jelölt elhatározását: „A mai szentmisében, amikor az evangéliumi versekben arról hallunk, hogyan vallja meg hitét Szent Péter apostol, e két fiatal felvételét is ünnepeljük, akik majdnem teljesen befejezték tanulmányaikat, és a mai naptól hivatalosan is diakónusjelöltek lesznek.”

Szentbeszédében a főpásztor az evangéliumi részhez kapcsolódóan feltette a kérdést: mi a mi identitásunk? Egy alma a gazdag ember kosarában és a koldus tarisznyájában is alma. Az identitásunk független a funkciónktól. Független attól is, hogy milyen javakkal rendelkezünk. Kik vagyunk mi legbelül, amikor nem függünk ezektől a dolgoktól?

A püspök felidézte, egyszer egy papot különleges szolgálatra kértek fel, ezért elhagyta az országot, hogy egy másikban szolgáljon. „Mondtam neki, milyen jó, hogy elvállaltad ezt a szolgálatot, mire ő mosolyogva válaszolta: »Mindegy, hogy hol vagyok Istennel.«”

Szent Pétertől és a többi apostoltól Jézus megkérdezi: „Hát ti, kinek tartotok engem?” És kísértésbe esünk, hogy általánosságban válaszoljunk, vagy megismételjük, amit mások mondanak. Nem ez a mi identitásunk. Jézus személyes választ vár tőlünk. Számomra ki Jézus Krisztus? Az erre adott válaszunk a mi identitásunk.

Az admisszió szertartásának kezdetén a két jelölt, Ovidiu Virag és Branko Marian Duma az egyházmegye főpásztora elé járult, aki a papi hivatásra és szolgálatra választottak feladatairól szólt.

A megyéspüspök szavai után a két jelölt kifejezte akaratát és elhatározását, hogy Isten és a nép szolgálatának szentelje magát. „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned ” – imádkozott az egyházmegye főpásztora a szertartás végén.

A két diakónusjelölt Németországban, Fuldában és Münchenben végezte tanulmányait.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria