Ahol nem lehet bállal ünnepelni – Különleges Szent Anna-nap Nagypeleskén

Külhoni – 2020. július 25., szombat | 14:01

Évtizedek után az első magyar nyelvű imakönyvvel ünneplik meg Szent Anna napját a Szatmár megyei Nagypeleskén.

Több okból sem tudnak hagyományos Anna-bált szervezni Nagypeleskén. Először is, mert ez az esemény egyben a fürdőévad első szakaszának végét jelenti, a település pedig nem fürdőhely. A pár éve Erdélyben is meghonosítani kívánt Anna-bál hagyományőrzésként sem állná meg a helyét, bár több partiumi településen is megrendezték az elmúlt években. Végül pedig az idén mindent felforgató járvány úgyis meggátolná a rendezvényt. De a valódi akadály ennél sokkal szomorúbb időkre nyúlik vissza.

1873-ban, ahogy számos más környékbeli települést, Nagypeleskét is elérte a kolerajárvány. Az anyakönyvek szerint elsőként az akkori görögkatolikus parókus, Melles Demeter 15 éves Péter fia halt meg. A kolerában elhunytak között a legfiatalabb 3, a legidősebb 80 éves volt. A szájhagyomány úgy tartja, hogy a pap minden temetés után térden csúszva körmenetet tartott híveivel, és hosszas könyörgések közepette fohászkodott irgalomért, míg végül a kolera Szent Anna napján megszűnt. Peleske életben maradt lakossága megesküdött, hogy ezen a napon minden évben kimennek a temetőbe, és imát mondanak a kolerában elhunytakért. Így Szent Anna napján hagyományosan nem mulatozásra gyűlnek össze itt a hívek.

Nem újkeletű fogalom tehát a 2020-as évben közismertté vált járványhelyzet egy olyan közösség számára, akik évenkénti megemlékezéssel tartják számon, hogy valaha az őseik már átvészeltek egy ilyen szenvedéssel teli időszakot. Az akkoriak Szent Anna személyében a gyermektelen anyák, a gazdasszonyok patrónáját, a keresztény nagycsalád, a nemzetség oltalmazóját, s többek között: a járványos betegségben szenvedők és a haldoklók védőszentjét égi pártfogónak választották.

Most még hangsúlyosabbá válik Szent Anna tisztelete, ezért – amint a korlátozások után ismét lehetővé vált a templomi szertartások végzése – a Szent Anna Nőszövetség tagjai és a hívek a parókus vezetésével kilenc szombaton imádságra gyűltek össze a falu templomában, oltalomért könyörögtek, és hálát adtak a megmenekülésért. A kilenced alkalmával minden eddig használt imádság előkerült, sőt a 2020-as év emlékére azokból imakönyv is készült. Az őseik fogadalmát megtartó emlékezők ajkáról évtizedek során elhangzott és elhangzó imák mellett helyet kapott benne az idei járvány alkalmára írt peleskei könyörgő ima, a Joachimhoz és Annához szóló akathisztosz, a Szent Anna-rózsafüzér háromféle imádkozási módja, valamint számos körmeneti népének.

A romániai magyar görögkatolikusok utoljára 74 éve adtak ki magyar nyelven imakönyvet, id. Ulicsák Béla szerkesztésében, Útban az örök haza felé címmel. Július 25-én, a járványhelyzetre vonatkozó szabályok figyelembe vételével tartják meg fogadott búcsúünnepüket a település hívei, ahol már az erre az alkalomra készült Peleskei Szent Anna-imakönyv és az imakártyával ellátott Szent Anna-rózsafüzér is elérhető lesz.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Pallai Béla

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria