Akolitusokat és lektorokat avatott Kovács Gergely érsek Gyulafehérváron

Külhoni – 2021. április 26., hétfő | 17:50

Jó Pásztor vasárnapján, április 25-én Kovács Gergely érsek a helyi papnevelő intézet (Seminarium Incarnatae Sapientiae) tíz növendékét avatta lektorrá, illetve akolitussá Gyulafehérváron – adta hírül a Gyulafehérvári Egyházmegye a közösségi oldalán.

A sepsiszentgyörgyi Tuzson Balázst, a szovátai Nagy Emilt, a székelykeresztúri Balázs Barnabást és a csíkszentmártoni (csekefalvi) Gergely Józsefet a főpásztor lektorrá avatta.

A csíkmadarasi Czirják Ottó, a szárhegyi Ferencz Egon József, a gelencei Hegyeli András, a kézdimartonosi Hosszú Norbert Lajos, a gyimesközéploki Kajtár Zsolt László és a deményházi Nagy Ferenc akolitus lett Jó Pásztor vasárnapján.

A székesegyházban délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét a főegyházmegye hívei online követhették; Kovács Gergely érsek külön megköszönte, hogy otthonról is imában kísérik a születő hivatásokat.

Ez az év a papi hivatások éve a főegyházmegyében, a főpásztor szándéka és kérése értelmében imádkoznak azért, hogy papjaik és a papságra készülők mind tudatosabban éljék meg elkötelezettségüket, mind jobban odaadják magukat Jézusnak, a Jó Pásztornak, akinek szolgálatába szegődtek.

Kovács Gergely az ünnepi szentmisén a Jézus-követés több okát említette: lehet őt haszonlesésből követni, mert halat és kenyeret ad, mert csodát tesz; lehet őt követni kíváncsiskodva, szenzációéhségből; és végül

lehet Jézust őszinte hittel követni, azért, mert tudjuk, hogy nélküle elvesznénk.

Bevezetőjében az érsek a Jó Pásztor képét mutatta be: ez az egyik legkorábbi, a katakombák falán megőrződött keresztény ábrázolás. A bensőséges hangulatú szentmisén a papnevelő intézetben tanuló kispapok végezték a liturgikus szolgálatokat, az intézet rektora, András István szólította a harmad- és negyedéves növendékeket, előbbieket lektorrá, utóbbiakat akolitussá avatta a főpásztor.

Kovács Gergely érsek ünnepi homíliája elején az Egyház mai világbeli helyzetét vázolta, amelyben biztonságot ad, hogy van jó pásztorunk, aki valóban életét adta a nyájért. „Jó Pásztorunk ismeri övéit, nem tömegként, nyájként kezel bennünket, hanem egyenként ismer, szeret mindenkit.”

Jézus pedig valóban néven szólít, megismer a tömegben, szeret. A kérdés csupán: „Én felismerem-e szavát, meghallom-e, követem-e Jó Pásztoromat?”

Az érsek így buzdított: Imádkozzunk különösen azért, hogy minél többen jó pásztorokként gondját viseljék Isten népének. „Imádkozzunk jó pásztorokért, akik a rájuk bízottak javát keresik, és mindent megtesznek értük, ahogy Jézus, a Jó Pásztor az ő élete példájával megmutatta, tanítja ezt mindannyiunknak.” Végül arra figyelmeztetett: „Imádkozzunk saját magunkért, hogy jó nyáj legyünk! Így nem tévedünk el, és biztonságban leszünk.”

A tíz új szolgálattevőt, akiket a szertartás keretében szolgálatukra felavatott, arra kérte: Isten igéjét mind jobban engedjék a szívükbe az Eucharisztia szolgálatában, Jézus testét szent komolysággal és felelősséggel érintsék, szeretve az elesetteket, betegeket, akik általuk vehetik magukhoz az Úr testét.

A szentmise végén László Szabolcs plébános köszöntötte a vakáció és lelkigyakorlat után Gyulafehérvárra visszaérkezett kispapokat; megköszönte a főpásztornak, hogy felavatta a harmad- és negyedéves kispapokat az akolitusi és lektori szolgálatra, és buzgó imát kért a hivatásokért a főegyházmegye által meghirdetett hivatások évében.

Forrás: Romkat.ro/Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldala

Fotó: Farkas Ervin

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria