Akolitust avattak a Szatmár megyei Tasnádon

Külhoni – 2022. november 7., hétfő | 17:06

„Vedd az eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál” – ezekkel a szavakkal nyújtotta át Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye főpásztora a paténát és rajta az átváltoztatásra váró ostyát Gózner Artúrnak, akit október 30-án akolitussá avatott.

Az akolitátus állandó liturgikus szolgálat, amellyel az Egyház intézményes formában hivatalosan, liturgikus felavatás által megbíz valakit az oltár körüli szolgálatra, az Eucharisztia rendkívüli kiszolgáltatására, betegekkel és szegényekkel való foglalkozásra.

Gózner Artúr hitoktató, a Tasnádi Általános Iskola aligazgatója másodéves hallgató az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Váci Egyházmegye Diakónusképző Intézetében. Erdő Péter bíboros március 20-án, nagyböjt harmadik vasárnapján Máriabesnyőn avatta lektorrá. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 2012-ben szerzett hitoktatói diplomát. Pedagógusként és önkéntesként immár tíz éve oszlopos munkatársa a tasnádi plébániának: gyerekfoglalkozások, plébániai hittanórák, bibliatáborok, találkozók, sporttevékenységek, családos programok és lelkinapok szervezője, irányítója és lelkes háttérmunkása.

Ezentúl még hivatalosabb formában fogja támogatni a pap és a püspök munkáját: az oltár körül végzett szolgálat mellett segít majd áldoztatni, elviszi az Oltáriszentséget a betegekhez, de igeliturgiát vagy a hívek közös imádságát is vezetni fogja.

Böcskei László püspök beszédében az új akolitus meghívását Zakeuséhoz hasonlította. Bár emberi szemmel méltatlanok vagyunk szolgálatába elköteleződni, Isten kegyelmével meg tudjuk tenni azt, ami az ő tervében szerepel. Szükség van elkötelezett emberekre, akik felajánlott életükkel Isten tervét mozdítják elő családjukban és egyházközségükben – fogalmazott a főpásztor.

Istentől folyamatosan új, mindenki iránt nyitott szívet kérve vállalkozik Gózner Artúr az örömhír közvetítésére Tasnádon. A templomot megtöltő hívek együtt imádkoztak ezért a szándékért és hálát adtak új akolitusukért.

Forrás: Czumbil Bernadette/Romkat.ro

Fotó: Moldován István

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria