Akolitust és lelkipásztori kisegítőt avattak a felújított székelyfancsali templomban

Külhoni – 2020. október 28., szerda | 16:46

Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök október 25-én, vasárnap áldotta meg a Hargita megyei Székelyfancsal település felújított templomát. Az ünnepi szentmise keretében akolitust és lelkipásztori kisegítőt is avatott a püspök.

A faluban, amely Székelyszentkirály leányegyházközsége, jelenleg 144 katolikus él. Sebestyén Antal és felesége, Ibolya, akiket az Egyház e szolgálatokra most felavatott, négy gyermek szülei. Hároméves képzést végeztek el a Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorációs irodájának szervezésében. Sebestyén Antal már eddig is besegített a lelkipásztori munkába, a járványidőben segített áldoztatni – mondta el Baróti Csaba plébános, a lelkipásztori kisegítő helye és szerepe a közösség életében ezután fog egész pontosan kikristályosodni. A Sebestyén házaspár mellett Székelyszentkirályról is jelentkeztek ketten a pasztorációs iroda képzésére, az ő esetükben jelenleg is tart a felkészülés a szolgálatra. A felnőttképzési bizottság által szervezett, a közelmúltban indított online képzésnek is van négy további résztvevője a plébánia területéről.

A belső terében most megújult székelyfancsali templom 1760-ban épült, titulusa Szent Kereszt felmagasztalása. A történelem folyamán több beavatkozáson is átesett az épület, a mostani munkálatok kivitelezésére helyi összefogással és Hargita Megye Tanácsa támogatásával kerülhetett sor. A templomban most felállított liturgikus bútorzatot Hajas László tervezte, ő maga faragta ki a motívumokat, az asztalosmunkát Telekfalvi Zoltán végezte el. A tabernákulum a Golgotát jeleníti meg, rajta Jézus keresztjével. A templom új kőkerítést is kapott.

Kerekes László segédpüspök a hívekhez szólva kiemelte a templom fontosságát, Isten jelenlétét, s hogy a szeretet parancsának szellemében Istent kell életünkben az első helyre helyezni. A szolgálatokat is, amelyekre az Egyház a felkészült jelölteket felavatja, a szeretet parancsa szellemében kell megélni.

A püspök a vadludak példáját idézte, amelyek csapatosan vonulva repülnek. Ahogy csapkodnak a szárnyaikkal, felhajtóerőt képeznek az őket követő madaraknak. Azzal, hogy V alakban együtt repülnek, az egész madársereg húzóereje 71 százalékkal nagyobb, mintha egyedül repülnének. Ennek mintájára állítható, hogy azok az emberek, akiket egy közös cél és közösségi érzés tart össze, gyorsabban és könnyebben jutnak előre, mivel egymást is tudják segíteni. S amikor a vezető lúd elfárad, visszafordul az alakzatba, és átadja a helyét egy másik vadlibának. Kifizetődő felváltva dolgozni a nehezebb feladatokon, és megosztani a vezetést másokkal.

A szentmisén azok a cserkészjelöltek is bemutatkoztak, akik a székelyszentkirályi Szent István cserkészcsapatnak lesznek tagjai, miután elsajátítják a szükséges ismereteket. Őket is köszöntötte a püspök, aki maga is cserkész, több éven át cserkészparancsnok is volt plébánosként. Buzdította, majd megáldotta őket, eddigi munkájukra és az új tagokra is kérte Isten áldását.

Baróti Csaba plébános szerint az ifjúság nevelésében a cserkészet jó lehetőség, amelyet a lelkipásztorkodásban is hatékonyan lehet alkalmazni. „A fiatalokat meg kell becsülni, ők a jövő Egyháza!” – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Sebestyén Helga

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria