Aranymisét ünnepeltek Marosvásárhelyen

Külhoni – 2021. április 22., csütörtök | 9:47

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia közösségének körében ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját Ferencz István, a plébánia kisegítő lelkésze április 18-án.

A szentmise elején Oláh Dénes főesperes-plébános köszöntötte a hálaadásra és ünneplésre összegyűlt híveket, majd tolmácsolta Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Kerekes László segédpüspök köszöntő levelét. Mindketten hangsúlyozták: Az aranymise mindig örömünnep, és nemcsak a jubiláns pap számára az, hanem ünnepel az egész egyházmegye, a paptestvérek, a hívek, rokonok és barátok egyaránt.

„Az aranymisés jubileum az öröm és ünneplés mellett hálaadás is. Köszönet Istennek az elmúlt öt évtized kegyelmi adományaiért. Köszönet és hála Istennek, hogy mindig adott lendületet és erőt, de vigasztalást, békességet és felüdülést is. Ő tette nyitottá a szívét, hogy papi életének állomáshelyein a szeretet és a béke eszköze lehessen Isten kezében” – hangzott el.

A szentbeszédet az ünnepelt évfolyamtársa, a szintén aranymisés Ambrus Vilmos főesperes-plébános mondta, aki ezen a napon ünnepelte születésnapját is. Felidézte Ferencz István életútját, kiemelve, hogy mennyire nehéz időben hívta el őket Isten a papi szolgálatra. Már a teológiai tanulmányok ideje alatt bátorság és erős összetartás kellett a helytálláshoz. A megpróbáltatások viszont erős közösséggé kovácsolták az évfolyamot, amely a mai napig megtartó erő mindannyiuk számára. Ambrus Vilmos kiemelte Ferencz István töretlen hűségét, derűs lelkületét, és Isten bőséges áldását kívánta további nyugdíjas éveire is.

Ferencz István címzetes esperes, kisegítő lelkész Gyergyószentmiklóson született 1947-ben. A szülővárosában végzett általános iskolai évek után a gyulafehérvári kántoriskolában, majd ugyanitt a szemináriumban végezte tanulmányait. Napra pontosan ötven évvel korábban, 1971. április 18-án szentelte pappá Gyulafehérváron Márton Áron püspök. Papi jelmondatát a Zsidókhoz írt levélből választotta: „Hirdetlek majd testvéreimnek téged” (Zsid 2,12). Első állomáshelye Csíkszentgyörgy volt, ahol 1971-től 1973-ig szolgált segédlelkészként, majd Székelyudvarhelyen 1973-től 1978-ig. Plébánosként szolgált Györgyfalván 1978-tól 1983-ig, Magyarláposon 1983-től 1995-ig, Marosvásárhelyen a remeteszegi plébánián 1995-től 2002-ig, majd Erdőszentgyörgyön 2006-től 2014-ig. A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa és énektanára volt 2002-től 2006-ig. Nyugdíjas éveiben kisegítő lelkészként szolgál a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián.

Forrás: Molnár Izabella/Romkat.ro

Fotó: Molnár Miklós Csaba

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria