Aranymisét ünnepeltek a Partiumban

Külhoni – 2019. június 28., péntek | 9:00

Ötvenévnyi papi szolgálatáért adott hálát Lieb József tiszteletbeli kanonok június 25-én szülőfalujában, Kaplonyban.

Verssel és virággal köszöntötték aranymiséje elején Lieb József tiszteletbeli kanonokot szülőfaluja plébániatemplomában, a kaplonyi Szent Antal-templomban.

Az áldozatbemutatás elején a jubiláns lelkipásztor hálát adott életéért, keresztségéért, hitben való növekedéséért. Minden Kaplonyra mutat – mondta –, a szeretett földre és a templomra, ahol elsőáldozó volt, bérmálkozott, első miséjét bemutatta. „Titok és ajándék ez az élet, a szenvedés, a szülők, a rokonok, a hivatás és maga az üdvösség is. Hálát kell adnom elsősorban a Teremtőnek, hogy létre hívott engem, Jézus Krisztusnak, aki vérével megváltott engem, a Szentléleknek, aki sugallataival irányított földi életemben.”

Szentbeszédében Schönberger Jenő püspök Lieb József atyát első elöljárójaként említette, hiszen az ő irányítása alatt kezdte meg papi szolgálatát. Mint mondta, az emberi élet választások sorozata, József atya pedig Ábrahámhoz hasonlóan Istent választotta. Az üdvösségre vezető utat kereste és a papi pályára lépett. Isten ajándékává lett a híveknek, átengedte az élete feletti vezetést, amely így nyert igazi értelmet.

Ez az élet sem volt mentes a szenvedésektől, Lieb József maga is átélte a súlyos betegség, a műtétek fájdalmait, ez is inspirálta A megfeszített Isten arcára néztem című életrajzi, lelki könyve megírásában. Schönberger Jenő püspök ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, Jézus a példa, örvendező szívvel kell vállalni a kereszteket azért, hogy a keresztény ember tanúságtétele hiteles legyen. Végül mint az egyházmegye püspöke köszönte meg Lieb József minden szolgálatát.

Az áldozás után egykori osztálytársa, Jónucz Mária üdvözölte az aranymisés papot, és felidézte gondtalan gyermekkoruk faluját, az emberek alakját, a hitben telt éveket. Lieb József megköszönte Istennek, hogy évekkel ezelőtti betegségéből felépülhetett, és megünnepelhette ötvenéves jubileumát.

A jubiláns aranymisés áldásával bocsátotta el a híveket.

Forrás és fotó: Józsa János/Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria