Az emberek ma is szomjazzák Krisztust – Papszentelés a szatmári egyházmegyében

Külhoni – 2022. július 4., hétfő | 19:42

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a szatmárnémeti székesegyházban Tempfli Mátét, Bindareu Alexandrut és Pablo Perez Gutierezt áldozópappá, Mayer Nándort és Vagrin Istvánt szerpappá szentelte Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök.

A szentmise elején Schönberger Jenő püspök köszönetet mondott a hívek imáiért, amelyekkel a szentelendőket kísérték, és kérte, hogy továbbra is imádkozzanak azért, hogy hivatásukban hűségesek tudjanak maradni vállalt kötelezettségeikhez.

A jelöltek bemutatását követően homíliájában a főpásztor hangsúlyozta, hogy

a pap, bár Isten kiválasztottja, emberek közül való, így ő maga is hordozza az emberi természet fényét és árnyékát, erősségét és gyöngeségét, erényeit és gyarlóságát.

Isten kiválasztása nem azt jelenti, hogy a lelkipásztor különb és jobb, mint a világi hívő, hanem más a feladata az Egyház közösségében”.

Nagy Szent Leó pápa szerint a papi méltóság annyira megelőzi a királyságot, amennyire a többi csillagokat fényességgel a nap. Aranyszájú Szent János és Szent Ambrus püspök állítják, hogy amennyivel becsesebb a lélek a testnél, mennyország a földnél, a lelki áldások a világi gazdagságoknál, annyival fönségesebb a papok állapota, mint a királyoké – emlékeztetett Schönberger Jenő püspök.

Ahogy Vianney Szent János írja:

a szent szolgálatra való kiválasztás nem emberi érdem gyümölcse, hanem felülről származó ajándék,

hatalmas kincs, elsősorban annak, aki kapja, de nagy ajándék az egész Egyháznak is, mert az ő életéhez és küldetéséhez kapcsolódik minden egyes meghívás, mely által szeretetkapcsolat születik a meghívó és a meghívott, az Isten és az ember, a szerető és szeretett lény között.

A megyéspüspök figyelmeztette a szentelendőket, hogy Krisztus evangéliuma mindenkor és mindenhol érvényes. A papság nem idejétmúlt, az emberek ma is szomjazzák Krisztust. „A világnak szüksége van a Megváltóra, de

a küldötteknek sem lehet más sorsa, mint a sokszor visszautasított, megvetett, keresztre feszített Krisztusé.

Ne veszítsük el soha reményünket, ne gondoljuk, hogy küldetésünk értelmetlen” – mondta Schönberger Jenő. Hozzátette: a kegyelem és a béke forrása Isten és az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus. „A kegyelem, ami által pappá lesztek és a béke, amit nektek a világba kell vinnetek.”

„Ma Sarlós Boldogasszony ünnepe van. A Szűzanya elindult az angyali üdvözlet után, hogy meglátogassa idős rokonát, Erzsébetet, aki megérzi Máriában Isten jelenlétét. Mária ekkor érti meg igazán, hogy milyen hatalmas dolgot cselekedett vele az Úr, amikor egy magához hasonló ember azt mondja neki: »Te Isten anyja vagy!«”

„Ti Isten emberei vagytok! – folytatta a püspök. – Sohase bízzátok el magatokat, hanem

a Boldogságos Szűzanyához hasonlóan tudjátok, hogy minden Isten kegyelme bennetek!

Nem mi vagyunk azok, akik magunkat papokká tettük, hanem Isten, aki meghívott és felszentelt.

Ezért a mi válaszunk sem lehet más erre a papi hivatásra, mint a Szűzanya válasza: »Magasztalja lelkem az Urat, mert letekintett alázatos szolgálójára.«

Magasztaljátok Istent, mert mindenért övé az érdem és a dicsőség, mindörökké.”

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria