Befejeződött a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza Gyulafehérváron

Külhoni – 2022. július 5., kedd | 12:11

A gyulafehérvári székesegyházban megtartott papszentelést követően június 29-én zárult le a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat egyházmegyei szakasza a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

Csont Ede tusnádi plébános, főegyházmegyei koordinátor ünnepélyesen átadta a beérkezett válaszokat Kovács Gergely érseknek, és elmondta: reméli, olyan eszközt nyújt át, amely segíti a helyi egyházban a megújulást. Hozzátette: abban is reménykedik, hogy a dokumentum átadásával nem ér véget az a folyamat, melynek során kialakult az egymás meghallgatására irányuló készség.

„A Jelenések könyvében a látnok azt írja, amikor átvette az angyal kezéből a tekercset: »A szám édes lett tőle, mint a méz. De amikor lenyeltem, a gyomrom keserű lett.« Valahogy így vagyok én is, amikor átnyújtom az érsek úrnak azt az összegzést, ami a püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának válaszaiból állt össze. Édes, mert jó volt látni, hogy sokan lelkesedtek és szívügyüknek tekintették a Szentatya szándékát, sok szép dolgot emeltek ki az Egyház életéből. A válaszok a remény és a hála mellett viszont rávilágítanak arra is, hogy bizony elég sok mindenben változnunk kellene ahhoz, hogy elmondhassuk mi is legalább azt, amit elmond az evangéliumi szolga: »Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!« – mondta Csont Ede. 

A válaszok nagy értéke, hogy őszinték és jóindulattal vannak megfogalmazva, még ha olykor kényelmetlenek is. A beérkezett válaszok megmutatták, hogy szép számmal vannak egyházmegyénkben olyan emberek, akik készek rámutatni a fájó pontokra abban a reményben, hogy a szembesülést megtérés követi. Ezekben az emberekben van az Egyház ereje és lelki megújulásának záloga. Hálás vagyok értük.

Köszönöm munkatársaim nevében is az érsek úr bizalmát. Köszönet mindazoknak, akik válaszoltak a Szentatya felhívására. Tudatában vagyunk, hogy munkánk sok szempontból hiányos. Mégis reméljük, hogy általa egy olyan eszközt nyújtunk át elsősorban a helyi egyháznak, amely segíti a továbbgondolkodást és a lelki megújulást. Reméljük, hogy a készség egymás meghallgatására e dokumentum átadásával nem véget ér, hanem inkább mélyebb szintre lép. Adja Isten, hogy úgy legyen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Kovács Gergely érsek megköszönte Csont Ede szervező és koordinációs munkáját, továbbá köszönetet mondott a vele együtt dolgozó munkacsoport minden tagjának.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria