Beiktatták az új frankfurti magyar lelkészt

Külhoni – 2021. május 30., vasárnap | 14:10

Ünnepélyes keretek között tartotta meg bemutatkozó szentmiséjét Belényesi József atya, a frankfurti Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség új lelkipásztora május 9-én.

A beiktatáson először Herbert Schmitt, a limburgi egyházmegye Más Anyanyelvű Katolikusok Közössége Hivatalának képviselője köszöntötte az új plébánost, majd átadta az egyházmegye szívélyes üdvözletét is és a hivatalos kinevezési dokumentumot. A szentmise folyamán többször is elhangzott, hogy József atya kinevezésével egy éveken keresztül húzódó, nehéz átmeneti helyzet ért véget a frankfurti magyar egyházközség életében.

Belényesi József megköszönte a kedves szavakat és prédikációjában is kiemelte, hogy egy plébánosnak a legfontosabb feladata, hogy szeresse Istent, Őt helyezze élete középpontjába és rávezesse a híveket megismerés útjára. A szentírási üzenetek olvasása és kifejtése által egyre jobban megismerjük és megértjük Őt, és az evangéliumi tanítások életre váltásához nagy szükségünk van a templomi közösségre.

A liturgia végén az egyházközösség képviseletében Barcsay Ákos, a Szent Erzsébet Katolikus Magyar Egyházközösségi Tanács elnöke olvasta fel a közösség híveinek hálás köszöntését, amelyben kitértek arra is, hogy az új lelkipásztor beiktatásával éveken át tartó imáik meghallgatásra találtak. Barcsay Ákos egy szentírási idézettel zárta beszédét, amely jól jellemzi az előző évek útkeresését: „Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok; elcsigázott és kimerült. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés – mondta akkor tanítványainak. – Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.” (Mt 9,36–38)

Az ünnepi szentmise zárásaként Hans Jürgen Dörr, a mainzi egyházmegye Lelkigondozói Ordináriusi Hivatalának igazgatója tolmácsolta a megyéspüspök üzenetét, méltatva Belényesi József atya emberi és plébánosi erényeit, és Isten kegyelmét kérte további szolgálatára.

A magyar katolikus közösség ünnepségén Gökler Mária elnökhelyettes képviselte a frankfurti református gyülekezetet. Beszédében kifejezte reményét, hogy az új plébános segítségével folytatódik a jó kapcsolat és együttműködés a két felekezet között.

A járványügyi előírások miatt Hittner Hanna Mária düsseldorfi főkonzul személyesen sajnos nem tudott jelen lenni a beiktatási szentmisén, de jókívánságait írásban elküldte a plébánosnak; bizakodva írt arról, hogy a közeljövőben sor kerülhet egy találkozóra.

Nem hiányozhattak a köszöntők sorából az ifjúság képviselői sem. A Frankfurtban és Mainzban régi hagyományokra visszatekintő és nagy népszerűségnek örvendő cserkészmozgalom nevében Klement Réka frankfurti és Barcsay Ádám mainzi cserkészvezetők ismertették az ifjúság munkáját az egyházközösségben és a cserkészetben és kérték József atya támogatását.

Az újonnan beiktatott plébános a szentmise végén köszönetet mondott a megjelenteknek, Isten áldását kérte a munkájára és kérte a hívek támogatását, imádságát e szolgálatban.

Forrás: Király Krisztina/Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség, Frankfurt

Fotó: Király Benjamin, Balkay Ferenc

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria