Beiktatták hivatalába Cyril Vasil’ kassai görögkatolikus megyéspüspököt

Külhoni – 2021. július 6., kedd | 14:28

Július 4-én, Cirill és Metód apostolok, szláv tanítók ünnepének előestéjén iktatták be új hivatalába Cyril Vasil’ SJ érseket. A szertartáson a magyarországi görögkatolikus püspökök is jelen voltak.

Miután a Szentatya elfogadta Milan Chautur megyéspüspök lemondását, új főpásztort nevezett ki a kassai egyházmegye élére június 24-én: Cyril Vasil’ SJ érseket, a görögkatolikus egyházmegye eddigi „sede plena” apostoli kormányzóját.

Cyril Vasil’ SJ érseket július 4-én iktatták be kassai megyéspüspöki hivatalába, meghagyva számára az érseki méltóságot.

A Szent Liturgia előtt Andriy Yevchuk, az apostoli nunciatúra szlovákiai titkára olvasta fel a szentszéki bullát, mely Cyril Vasil' érsek latin nyelvű kinevezését tartalmazta. A beiktatást a szlovák metropolitai egyház érseke, Ján Babjak SJ metropolita végezte.

Az új kassai főpásztor elfoglalta püspöki trónját, és megkapta a pásztorbotot, majd kezdetét vette a liturgia az új megyéspüspök celebrálásával. Homíliát mondott Ján Babjak SJ eperjesi érsek-metropolita.

Az ünnepen jelen voltak a kassai egyházmegye védőszentjeinek, Cirill és Metód apostoloknak ereklyéi, valamint a római körútról hazatérő, csodatévő Klokocsói Istenszülő magyar felirattal ellátott ikonja, mely 350 évvel ezelőtt könnyezett, s amely 2021 márciusában vált Zemplén régió pártfogójává a Keleti Egyházak Kongregációja dekrétumának értelmében.

A szertartáson jelen volt Milan Chautur emeritus püspök; mindhárom magyar görögkatolikus egyházmegye püspöke: Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök; Luscsák Nílus OFM püspök, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora; a szlovák görögkatolikus egyház papjai, a római katolikus egyház főpásztorainak képviseletében Bernard Bober érsek és további meghívott vendégek, köztük Magyarország kassai főkonzulja, Hetey Ágota is.

A beiktatáson ministránsként szolgáltak a Kassai Egyházmegye magyar ajkú görögkatolikus papnövendékei.

*

Cyril Vasil’ Kassán született 1965. április 10-én, szlovák görögkatolikus papcsaládban. 1982 és 1987 között a pozsonyi Szent Cirill és Metód teológiai karon folytatta tanulmányait. 1987-ben szentelték fel a szlovák görögkatolikus egyház papjává. Tanulmányait Rómában folytatta, a Pápai Keleti Intézetben, ahol 1989-ben kánonjogi licenciátust szerzett. 1990. október 15-én belépett a Jézus Társasága szlovák rendtartományába, ahol 2001-ben tette le végső fogadalmait. 1994-ben a Pápai Keleti Intézetben szerzett doktori fokozatot a keleti egyházak kánonjogából. 2002-ben a Pápai Keleti Intézet Keleti Kánonjogtudományi Karának dékánjává nevezték ki, majd 2017-ben az intézmény rektora lett.

Tanítói és intézményvezetői tevékenysége mellett a Keleti Egyházak Kongregációjának és a Hittani Kongregációnak, valamint a Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsának tanácsadója volt. A római Pápai Gergely Egyetem mellett a Pozsonyi Egyetem és a Nagyszombati Egyetem Teológiai Karának professzora volt.

XVI. Benedek pápa 2009. május 7-én a líbiai Ptolemaios címzetes érsekévé és a Keleti Egyházak Kongregációja titkárává nevezte ki.

Cyril Vasil’ érsek 2018-ban Szocska A. Ábel püspökké szentelésén a három szentelő püspök egyike volt Nyíregyházán.

Ferenc pápa 2020. január 21-én kassai „sede plena” apostoli adminisztrátorrá nevezte ki, amikor befejeződött Cyril Vasil’ érsek Római Kúriában végzett szolgálata, és visszatért hazájába – ahol tagja lett a Szlovák Püspöki Konferenciának.

A Szentatya 2021. június 24-én nevezte ki a Kassai Egyházmegye főpásztorává.

Cyril Vasil’ érsek a következő nyelveket ismeri, beszéli: görög, latin, ószláv, szlovák, cseh, orosz, ukrán, lengyel, angol, francia, német, spanyol és olasz.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye; grkatke.sk

Fotó: Kováč Dávid

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria