Böjte Csaba a családfák gyógyulásáért való imamaraton kezdetén: Merjünk egymásért áldozatot hozni!

Külhoni – 2022. november 9., szerda | 16:29

A családokért és a családfák gyógyulásáért nagyszabású, egy hónapon át tartó imalánc vette kezdetét november 3-án a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a međugorjei imacsoport szervezésében. Az ünnepi szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes mutatta be Ilyés Zsolt plébánossal és Sánta Pál illyefalvi plébánossal együtt. A Mária Rádió élőben közvetítette a szentmisét és az imádságot.

A szentmise elején Ilyés Zsolt, a Szent József-templom plébánosa köszöntötte Böjte Csaba ferences szerzetest, aki Regina nővér meghívására érkezett Sepsiszentgyörgyre, megnyitni a négyhetes imaláncot a családokért. Arra biztatta a jelenlevőket és a hallgatókat, hogy

minél többen kapcsolódjanak be az imaláncba, hisz egyedül nem lehet üdvözülni.

„Csak együtt, családjainkkal együtt tudunk megszentelődni, vagy süllyedni a bűnben. Nagyon fontos ez az imádság” – hangsúlyozta. A perselyezést Böjte Csaba gyermekotthonainak támogatására ajánlotta fel.

A prédikációban Böjte Csaba ferences szerzetes kifejtette: úgy gondolja, hogy világunkban a legnagyobb probléma a bűn. Harminc év alatt több mint hatezer gyermeket fogadott be, és szomorú szívvel mondta: ha megvizsgálja, hogy ki miért került gyermekotthonba, akkor valahol ott van a tíz parancsolat valamelyikének a megszegése, a bűn. A bűnhöz kétféleképpen lehet hozzáállni: miként Júdás, aki önkezével vetett véget életének, vagy miként Mária Magdolna – akit bár tisztátalan asszonynak nevezett a Szentírás –, sírva, alázattal leborult Jézus lábához, hozzá menekült, és az Egyház szentje lett belőle. Mária Magdolnát a bűnbocsánatban, az engesztelésben követnünk kellene. Ritkán beszélünk a bűnről, hogy milyen károkat tud okozni az életünkben, hogyan támad a gonosz lélek, aki az Úr Jézust is megkísértette.

Böjte Csaba szerint a mai embernek nagy szüksége lenne a lelki újjászületésre, mivel olyan terheket hurcolunk magunkkal, amik alatt görnyedezünk.

A gyógyulást azzal kellene kezdenünk, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat

– figyelmeztetett. Az Egyház öt lépcsőfokot ajánl a sikeres szentgyónáshoz.

Mindenekelőtt a lelkiismeret-vizsgálatot: nézzek szembe magammal. Ha nagyjából tisztában vagyok magammal, akkor jön a bűnbánat: mennyi kárt, fájdalmat okoztam környezetemnek s magamnak is bűneimmel. De nem elég a bűnbánat, jön a harmadik lépcsőfok: az erős fogadás, döntés a jó mellett. Majd jön a negyedik, amikor keresek egy jó szakembert, és elmondom szentgyónásban, hogy mi van bennem. Az ötödik lépcsőfok az elégtétel. A pap szokott adni elégtételt, ami nem büntetés, hanem gyógyszer.

A szentgyónás lépcsőfokainak ismertetése közben megtörtént, megható és tanulságos élettörténetekkel támasztotta alá mondanivalóját. Tanácsokat is adott:

arra kell megtanítani a gyermekeket, hogy küzdeni kell a másikért, ne engedjük el egymás kezét!

Ne leselejtezzük egymást, hanem tegyünk meg mindent, hogy a másik talpra álljon. Meg kell mutatni, hogy van megoldás, nemcsak a verekedés, a civakodás, a válás. Nem az a dolgunk, hogy egymást elítéljük, hanem Jézus Krisztus példájára merjünk egymásért áldozatot hozni, zarándokként útra kelni, és akkor gyógyulni fog családunk – összegzett Böjte Csaba szerzetes.

A szentmise után Bogyó Csilla, az imacsoport tagja ismertette a családfa-imalánccal kapcsolatos tudnivalókat, ugyanis több helyen, több alkalommal is fognak szentmisét bemutatni mindazokért, akik végzik. A tanúságtételek és beszámolók videóit a RomKat.ro, a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, valamint a Mária Rádió Erdély Facebook-oldalon lehet követni. A videók hanganyagai reggel fél nyolckor és este negyed tízkor hallhatók a Mária Rádióban. Bogyó Csilla végezetül a Jóisten áldását kérte az imamaratonra.

Forrás és fotó: Józsa Zsuzsanna/RomKat.ro 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria