Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek születésének 110. évfordulóján Nagyváradon

Külhoni – 2021. február 23., kedd | 12:04

Boldog Bogdánffy Szilárd mártír püspök születésének 110. évfordulójáról esti dicsérettel, vesperással emlékeztek meg február 21-én, vasárnap a nagyváradi székesegyházban. Az imádságot Böcskei László megyéspüspök vezette. A szertartás végén a főpásztor átadta „A hit szolgálatában” egyházmegyei érdemérmet.

Bogdánffy Szilárd püspököt 2010. október 30-án avatták boldoggá. „Az ő boldoggá avatása azt jelzi, hogy hatékony közbenjárónk van az égben az ő személyében” – fogalmazott Böcskei László nagyváradi püspök.

Azért kell közbenjárnia értünk, mert mi is törékenyek és gyöngék vagyunk. Az ideológiák kereszttüzében nekünk is szükségünk van a Lélek erejére, hogy helytállásunk és mindennapi kiállásunk Isten ügyét szolgálja.

Azért is szükséges a közbenjárása, mert meg kell erősödnünk az áldozatvállalás készségében. Meg kell tanulnunk áldozatot hozni egymásért, közösségeinkért, Egyházunkért, az egész világért – mondta Böcskei László püspök.

A főpásztor rámutatott, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök halálában is hűséges maradt övéihez, egyházmegyéjéhez, népéhez és hivatásához – erre a hűségre hív és tanít bennünket is.

A szertartás végén az egyházmegye főpásztora átadta a 2012-ben alapított „A hit szolgálatában” egyházmegyei érdemérmet, amelyet idén Lakó Eszter, a nagyvárad-újvárosi plébániaközösség tagja vehetett át.

A díjra Pék Sándor esperes-plébános terjesztette fel a kitüntettet, mint a város vezető szociális köreiben köztiszteletnek örvendő személyt, aki hosszú évek óta gyakorolja a szeretetszolgálatot.

Lakó Eszter meghatározó tagja a plébánia szeretetszolgálat-csoportjának, amely a járványhelyzetben is töretlenül és odaadással, fokozott figyelemmel gyakorolta tevékenységét. A jelölt a Szent László-plébánia egyháztanácsának is tagja volt, aki példamutatóan gyakorolja hitét, rendszeres szentségi életet él. Előrehaladott kora ellenére, sokszor testi erejének határait feszegetve szervezi a szegények szolgálatát a Szent László-plébánia területén, az egész városban, sőt az egyházmegye más szociális intézményeiben is.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria