Csiszár Klára a Linzi Katolikus Egyetem új dékánja és rektorhelyettese

Külhoni – 2023. november 17., péntek | 15:24

Csiszár Klára pasztorálteológus lett a Linzi Katolikus Egyetem új dékánja és rektorhelyettese. Manfred Scheuer püspök három évre oktatási és kutatási ügyekért felelős rektorhelyettessé nevezte ki november 7-én.

Miután a kari tanács január 26-án megválasztotta a teológiai kar dékánjává, és az Apostoli Szentszéktől megkapta a funkció betöltéséhez szükséges „nihil obstatot”, az egyetem nagykancellárja, Manfred Scheuer püspök októberben megerősítette Csiszár Klára megválasztását a Linzi Katolikus Egyetem Teológiai Karának dékánjaként.

Egy hosszabb külföldi tartózkodás miatt megkésve ugyan – Csiszár Klára teológiai szakértőként részt vett Rómában a szinódus négyhetes ülésszakán –, de október végén Christoph Niemand rektor átnyújtotta az új dékánnak a püspöki rendeletet, amely visszamenőleg szeptember 1-jétől lépett hatályba.

Dékánként Csiszár Klára feladata a kar tevékenységének vezetése és koordinálása, valamint a tudományos munkatársakkal kapcsolatos munkajogi ügyek intézése.

Manfred Scheuer püspök az egyetemi szenátus október 19-ei döntésének értelmében november 7-én Csiszár Klárát a Linzi Katolikus Egyetem oktatásért és kutatásért felelős rektorhelyettesévé is kinevezte. Csiszár Klára rektorhelyettesként Michael Fuchs utóda, aki 2020 óta töltötte be ezt a funkciót. Rektorhelyettesként Christoph Niemand rektort támogatja az egyetem vezetésében, és szükség esetén helyettesíti őt.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Linzi Katolikus Egyetem

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria