Magyarok is részt vettek az elvándorlók és menekültek szentmiséjén a westminsteri székesegyházban

Külhoni – 2022. szeptember 28., szerda | 18:27

Az elvándorlók és menekültek világnapja alkalmából mutatott be szentmisét Londonban, a westminsteri katolikus székesegyházban Vincent Nichols bíboros, Westminster érseke, a westminsteri római katolikus egyházmegye főpásztora szeptember 25-én. Koncelebrált Paul McAleenan segédpüspök az Angliában élő nemzetiségek lelkipásztoraival.

Magyar részről a szentmisén jelen volt Lengyel Ervin pápai káplán, az Apostoli Szentszék Egyesült Királyságban szolgálatot teljesítő nunciatúrai titkára, illetve Csicsó János angliai magyar főlelkész. A számos nemzet között a Londonban és környékén élő magyar ajkú közösség tagjai is részt vettek az eseményen, hogy imádkozzanak a világ békéjéért.

Vincent Nichols bíboros prédikációja elején kiemelte: az Egyház egyházmegyéi révén alapvetően is egyedi, sokszor még az egyes egyházmegyéket tekintve is igen színes, hiszen minden közösségnek megvan a maga múltja, történelme és kultúrája. Majd megköszönte minden nemzetiség és közösség jelenlétét, amellyel színesítik és még élőbbé teszik az Egyházat. 

A londoni magyar katolikus közösség képviselői
Csicsó János angliai magyar főlelkésszel

„Migránsok és menekültek: két szó, amelyekben a nehézségek, a szenvedés, a kizsákmányolás visszhangoznak – fogalmazott. – Az üldözött, háború elől menekülő, szegénységben élő emberek sokszor kétségbeesetten csak arra vágynak, hogy családjuknak biztonságos otthont találjanak és számukra élhető jövőt biztosítsanak. Újra meg kell vizsgálnunk, hogyan reagálunk ezekre az emberi drámákra és tragédiákra” – figyelmeztetett a bíboros.

Felidézte Ferenc pápának a világnapra küldött üzenetét is, mely szerint a jövő építése közös feladatunk. „A jövő, amit együtt építünk, az a királyság, amelynek teljessége »a kellő időben« feltárul, ahogyan Szent Pál is mondja, és amely már most jelen van bennünk. Ez az a cél, amelyre teremtettünk: mindazokkal együtt, akiket a világ ma a leginkább eldobhatónak tart” – mondta szentbeszédében Vincent Nichols bíboros.

Számos migráns és menekült igyekszik lehetőségeihez mérten hozzájárulni a fenti királyság építéséhez. Mindenkinek megvan a maga ajándéka, nekünk pedig senkiét sem szabad eltékozolnunk. Tehát ahogyan Ferenc pápa is sürgeti: türelemmel, áldozatvállalással és elszántsággal kell együtt dolgoznunk.

A bíboros továbbra is a Szentatya szavait idézte: „A közelmúlt megpróbáltatásai ismét világossá tették számunkra, hogy meg kell újítanunk elkötelezettségünket egy Isten tervének jobban megfelelő jövő és egy olyan világ építése iránt, ahol mindenki békében és méltósággal élhet.”

Az angol főpásztor felidézte, hogy a katedrális épületében összesen 12,5 millió tégla található. „Gondosan elhelyezve mindegyik a mellette lévő tégláktól függ, és csak együtt, az építész gondos tervezése révén alkotnak ilyen harmóniát és szépséget. Tegyünk mi is így!” – bátorított.

Az evangélium példázatáról (a dúsgazdag és a szegény Lázár története) szólva kiemelte: „Állandóan résen kell lennünk, mert a közömbösség érzése oly könnyen behatol a szívünkbe. És ez nem csupán az anyagi javakon múlik, hiszen a közöny hatalmába kerítheti a szegény ember szívét is. Ez a közöny az a kísértés, amellyel mindannyian szembesülünk: az énközpontúság, ami vakká tesz mások szükségletei iránt, sőt még a bennük rejlő ajándékok megosztása előtt is bezárja szívünket.”

„Az előttünk álló kihívás óriási. De ilyen a mi Istenünk is, ilyen a hitünk, és a nagylelkűségünk is, ha nem zárjuk be a szívünket. Isten adjon nekünk hozzá kegyelmet, hogy együtt építkezzünk és valósággá tegyük Isten Királyságát” – zárta szentbeszédét a bíboros.

Forrás és fotó: Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség; westminsteri főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria