Engedjünk teret a Léleknek és az életnek – Elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón

Külhoni – 2022. május 8., vasárnap | 20:58

Zarándokok népesítették be május 7-én, szombat délután a csíksomlyói kegytemplomot és környékét: a Szűzanya tiszteletére ezúttal is több ezren érkeztek Csíksomlyóra. Az ünnepélyes Mária-köszöntő 16 órakor a hidegségi Boldog Gizella Nőszövetség vezette imaórával kezdődött, majd az ünnepi szentmisét 18 órától Guia Hugó ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be.

Azért gyűltünk össze, hogy a lélek és az élet bennünk legyen, hogy Isten segítségével engedjünk teret a léleknek az és életnek. Teret adjunk életünkben Isten igéjének – köszöntötte a megjelent híveket Guia Hugó ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

Prédikációjában kiemelte: nem elég az Urat látni, hallgatni, közelében lenni, hanem igéjét tettekre is kell váltani. Arra biztatott, hogy úgy higgyünk Jézus Krisztusban, mint ahogyan Ő is hitt a jó Istenben. A kereszthordozásaink közepette mi is tudjuk kimondani: „a Te kezedbe ajánlom lelkemet.”

„Mi most, pünkösdre készülve a Szűzanyával együtt imádkozunk, hogy a Szentlélek, akit megkaptunk a bérmálás szentségében, elevenen működjön bennünk. Pontosabban mi működjünk együtt a Lélekkel, az indításaival, buzdításaival, tanításával, megtisztító erejével. A Lélek által megy végbe életünkben a bűnbocsánat, általa tudjuk az Urat magunkhoz venni a szentáldozásban. Az én szavaim – mondja az Úr – lélek és élet.

Kedves Testvéreim, vajon nem azért van nagyon sokszor az, hogy erőt vesz rajtunk a félelem, a depresszió, az aggódás, mert nincs ott életünkben Isten lelke?

Pedig mi Isten temploma vagyunk, de a Lelket kiűzzük magunkból a bűneinkkel. Kiűzzük azzal, hogy mindent előrébb helyezünk Istennél. Nem azért nincs életerőnk, életkedvünk, mert nincs ott az életünkben Isten igéje?”  – tette fel a kérdést Hugó testvér, hozzátéve: azért is gyűlnek össze a zarándokok Csíksomlyón, hogy megerősítsék magukban és továbbadják az Istentől kapott ajándékot, hogy megerősítsék egymást a hitben, és hogy még inkább testvérekké váljanak.

„Azért gyűltünk össze, hogy a Lélek és az élet bennünk legyen, hogy Isten segítségével engedjünk teret a Léleknek az és életnek; hogy teret adjunk életünkben Isten igéjének” – fogalmazott a ferences szerzetes. Rámutatott: aki engedelmeskedik Isten igéjének, abban van lélek és élet. A kegytemplom igazgatója arra is buzdította a zarándokokat, hogy vegyék kezükbe a Szentírást, olvassák, hallgassák és váltsák tettekre Isten igéjét, és mindebben segítsék egymást. Boldog Gizella emléknapján Hugó testvér arra is biztatta a híveket, hogy úgy hallgassanak Isten igéjére, a Lélek indítására, mint ahogyan Szent István király felesége tette.

„Kérjük a boldogságos Szűzanyát, hogy tanítson meg minket igent mondani Istennek. Ugyancsak így tanítson meg bennünket Boldog Gizella, Szent István királyunk, Szent Imre hercegünk – az első magyar szentcsalád, hogy mi is tudjunk igent mondani Istennek. És

a mi igenünk által szentelődjék meg családunk, szülőföldünk, mindaz, amit Isten ránk bíz,

mert mi hiszünk az Istenben és ez abban mutatkozik meg, hogy befogadjuk az ő igéjét és tettekre váltjuk a segítségével” – zárta prédikációját a Mária-köszöntő szónoka.

A szentmise végén Schmutzer Noémi ministráns népviseletbe öltözve Disda Jenő Édesanyám keze című versével köszöntötte az édesanyákat, majd ugyancsak a hidegségi Boldog Gizella Nőszövetség tagjainak vezetésével a világosság olvasóját imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben a kegyhely őrzői vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.

A soronkövetkező Mária-köszöntőt június 4-én nem a szokásos formában tartják, hiszen akkor lesz a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsú.

(Bármely képre kattintva fotógaléria nyílik.)

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette, az alábbi videóra kattintva visszanézhető:

Forrás: Romkat.ro/Erdélyi Ferences Rendtartomány

Fotó: Erdélyi Ferencesek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria