Erdő Péter bíboros részvétnyilvánítása a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye közösségének

Külhoni – 2020. július 20., hétfő | 20:25

Július 14-én este váratlan hirtelenséggel elhunyt Milan Šášik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke, akit július 20-án, hétfőn helyeztek örök nyugalomra az ungvári Szent Kereszt Felmagasztalása-székesegyházban. Erdő Péter bíboros, prímás a temetés napján küldte az alábbi levelet Níl Luscsaknak, az egyházmegye apostoli kormányzójának.

Milan Šášik munkácsi püspök temetése napján szeretném kifejezni közelségemet az egész Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye közössége számára. Osztozom a család és az egyházmegye gyászában. Szentmisét ajánlok fel szeretett halottunkért és tisztelettel és szeretettel őrzöm emlékét. Milan püspök nagyon sokat tett a görögkatolikus közösségért, amely lelkipásztori gondoskodására volt bízva, hatékony módon előmozdította az egyházi élet újjászületését az üldöztetés évtizedei után és jelentős mértékben hozzájárult a testvéri együttműködéshez a keleti és nyugati európai püspökök között. Munkáját gazdag áldás kísérte.

A gyásznak ezekben a napjaiban ért el hozzám a hír az ön pápai kinevezéséről apostoli adminisztrátorrá ebben a részegyházban, amely pásztora halála után árva maradt. Szívből gratulálok és új szolgálathoz az Úr erejét és fényét kívánom Önnek!

*

Milan Šášik 1952. szeptember 17-én született Szlovákiában, Lehotán. 1971 és 1976 között filozófiát és teológiát tanult a pozsonyi szemináriumban. 1971. július 31-én belépett a lazarista rendbe, ahol 1973. szeptember 27-én tett örökfogadalmat. A rendben különféle vezetői feladatokat kapott.

1976. június 6-án szentelték pappá. Káplánként, majd plébánosként szolgált. A Szentszék engedélye alapján görög- és római katolikus rítusban is tartott szentmisét. 1990 és 1992 között Rómában, a Teresianumban tanult, ahol magisztrátusi fokozatot kapott.

1992. október 5. és 1998. július 7. között Ukrajna Apostoli Nunciatúráján dolgozott, ahol Antonio Franco nuncius titkára volt. Ezután egy éven keresztül Szlovákiában, a lazarista rend közösségében volt a novíciusok magisztere. 2000 augusztusában visszatért Ukrajnába, és Kárpátalján, Perecsenyben lett plébános. Szlovák anyanyelvén kívül beszélte még az ukrán, olasz, cseh, orosz és lengyel nyelvet.

Szent II. János Pál pápa 2002. november 12-én nevezte ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzójává, és 2003. január 6-án szentelte püspökké Rómában. Beiktatását 2003. január 25-én tartották az ungvári székesegyházban.

XVI. Benedek pápa 2010. március 17-én nevezte ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspökévé. A munkácsi püspökök székébe való beiktatását Ivan Jurkovič érsek, Ukrajna apostoli nunciusa végezte 2010. április 24-én. Milan Šášik az 1771. szeptember 19-én alapított Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 15. megyéspüspöke volt.

Fotó: Kárpátalja.ma

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria