Fát ültettek Szepsiben a Szentatyának ajándékba – csíksomlyói látogatása emlékére

Külhoni – 2019. június 4., kedd | 10:31

Június 2-án a délutáni szentmisét követően a felvidéki Szepsi város plébániatemplomának kertjében fát ültettek, amelynek gyökeréhez minden zarándok egy-egy zsebkendőnyi földet szórt, amit a csíksomlyói nyeregből hozott magával.

A Csíki Közbirtokosságok Szövetsége, a Csíki-medence közbirtokosságainak és erdőtársulásainak legnagyobb részét tömörítő egyesület 2019. évi erdősítési programját Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának tiszteletére ajánlotta fel, szimbolikus ajándékként, a Szentatya Laudato si’  kezdetű teremtésvédelmi enciklikájának szellemében.

A romániai pápalátogatással foglalkozó sajtóbizottság elnöke, Oláh Zoltán felhívást intézett a plébánosokhoz és a hívekhez, hogy még a pápalátogatás előtt minden katolikus közösség ültessen egy-egy fenyőfát egyházi területen, a templom vagy a plébánia udvarán, illetve más alkalmas helyen – Ferenc pápa teremtésvédelmi tanításának fényében.

A szepsi esperesi kerület és az egyházközség hívei közül közel százan autóbusszal, illetve a zarándokvonat búcsújáróihoz csatlakozva vettek részt a Szentatya szentmiséjén a csíksomlyói nyeregben.

Hazaérkezve, június 2-án a 17 órakor kezdődő szentmise után a szepsi plébániatemplom kertjében Nyíri Péter jóvoltából, Dobos Zoltán főkurátor közreműködésével a zarándokok fát ültettek, amelynek gyökeréhez minden zarándok egy-egy zsebkendőnyi földet szórt, amit a csíksomlyói nyeregből hozott magával – ezzel is kifejezve a nemzeti összetartozást határon innen és túl.

Az ünnepségen részt vett Nagy Imre tanár vezetésével a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alsó tagozatos diákjainak énekkara is.


Az esperesi kerület híveinek csíksomlyói zarándoklata jó alkalmat kínált kifejezésre juttatni a sorsközösséget azzal a nemzetrésszel, amelyik a történelem során annyi áldozatot hozott a vallási és nemzeti hovatartozásért. Most, amikor a katolikus egyházfő, az apostolutód jelenlétével elismerte az évszázados kiállást, az esperesi körzet zarándokai kedves kötelességüknek érezték, hogy részt vegyenek a pápai szentmisén.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria