Ferenc pápa apostoli kormányzót nevezett ki a Nagybecskereki Egyházmegyébe

Külhoni – 2020. március 12., csütörtök | 16:15

Ferenc pápa Martin Roos nyugalmazott temesvári püspököt a Nagybecskereki Egyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki. Az erről szóló, március 6-án kelt dekrétumot teljes terjedelmében közöljük.

Amint arról a hívek már értesültek, a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora, Német László SVD püspök betegség miatt távol van az egyházmegyétől. A püspök jelenleg rehabilitáción van. Erre az időre a Szentszék apostoli kormányzót nevezett ki az egyházmegye élére. Imádkozzunk továbbra is a főpásztorért!

* * *

DEKRÉTUM

Sede plena apostoli kormányzó kinevezéséről

Azért, hogy biztosított legyen a Nagybecskereki Egyházmegye vezetése, ugyanis Nagyméltóságú mons. NÉMET László püspöki szolgálatában akadályoztatva van, Őszentsége FERENC, Isten kegyelméből Pápa, az Államtitkárságtól kapott tanács alapján, a Püspöki Kongregáció ezen Dekrétumával, teljes jogú apostoli kormányzóvá nevezi ki mons. ROOS Márton, nyugalmazott temesvári püspököt, és megadja neki azokat a jogokat és kötelezettséget, amelyek a szent kánonok szerint kizárólag a megyéspüspököt illetik meg.

Minden ezzel ellentétes hatályon kívül helyeztetik.

Kelt Rómában, a Püspöki Kongregációnál, 2020. március 6-án.

+ Card. Marc Ouellet
prefektus

+ Ilson de Jesus Montanari
titkár


Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria