Főegyházmegyei papi rekollekcióval emlékeztek a három szent kassai vértanúra

Külhoni – 2020. szeptember 7., hétfő | 11:14

Hagyománnyá vált, hogy a Kassai Főegyházmegye papsága részvételével szeptember első hétvégéjén lelkinapot tartanak a székesegyházban a három szent kassai vértanú emlékére. A szeptember 5-i szentmise főcelebránsa a főegyházmegyéből származó, Rómában élő Jozef Tomko bíboros volt, aki a szentmise végén örömét fejezte ki, hogy hajlott kora ellenére hazalátogathatott.

Bernard Bober érsek-metropolita homíliájában a három szent kassai vértanú életpéldája nyomán az összetartozás és az egység fontosságára utalt. „A három vértanút a kölcsönös, egymást megerősítő és az elöjárókkal hitelesen megélt egység példájaként emelhette 25 éve a szentek sorába II. János Pál Kassán” – hangsúlyozta.

A főpásztor aggodalommal beszélt arról, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos központi utasításokkal ellentétben egyesek a kézbe áldoztatás szent mivoltát megkérdőjelezve kétségbe vonják a szlovák püspöki konferencia hithűségét.

Az érsek hálatelt szívvel emlékezett és emlékeztetett az egy évvel ezelőtti hálaadó szentmisére, amelyen többek között részt vett Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása is. Másnap emlékmisét mutatott be a kassai premontrei templomban és délután Kassa-Bélára látogatott, ahol megáldotta egykori elődje, a helyi születésű Sctitovszky János bíboros, prímás, esztergomi érsek emléktábláját, amelyet a plébániatemplom falán az egyházközség és az önkormányzat közösen készíttetett hálából az utókornak, hogy falujuk szülötte egykor elsőként kezdeményezte sikeresen a Szentszéknél a három vértanú boldoggá avatását.

Forrás: Gábor Bertalan/Szepsi Római Katolikus Esperesség

Fotó: Kassai Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria