Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2020. február 4., kedd | 19:01

Február 2-án Urunk bemutatását, Gyertyaszentelő Boldogasszony – és 1997 óta, II. János Pál pápa rendelkezése nyomán a megszentelt élet – napját ünnepli a Katolikus Egyház. Születése után negyven nappal József és Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban, ahol a jelen lévő idős Simeon a nemzetek világosságának nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása.

Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye

Február 2-án, vasárnap a szentmise előtt gyertyaszentelést végeztek a gyulafehérvári érsekség udvarán.

Ezt követően a gyulafehérvári székesegyházban Horváth István főesperes-plébános mutatta be a legszentebb áldozatot a jelen lévő papsággal együtt.

A főcelebráns homíliájában rámutatott: Krisztus születésétől a templomban való bemutatásáig negyven nap telt el. Amikor a választott nép Isten segítségével kiszabadult az egyiptomi fogságból, fontosnak tartották, hogy kinyilvánítsák köszönetüket Istennek, ezért ígéretet tettek, hogy minden elsőszülött fiút az Úrnak szentelnek. Ennek az ígéretnek tett eleget Mária és József, amikor Jézust a jeruzsálemi templomba vitték bemutatni Istennek, és Mária bemutatta tisztulási áldozatát. A templomban jelen volt az agg Simeon, akinek próféciája szerint „e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai” (Lk 2,34–35).

A prófécia nemcsak az ószövetségi népre vonatkozott, hanem ránk, az újszövetségi népre szintén érvényes – mondta Horváth István. – Krisztus mindent megtesz, hogy mindannyian eljuthassunk az üdvösségre, de nekünk is meg kell tennünk a saját részünket. Anna próféta asszony is jelen volt, aki lényegében a templomban élte életét imádságban és böjtben. Az idős asszony Istennel élte meg élete minden pillanatát.

„A szentmise előtt gyertyát szenteltünk, amelyet a népi hagyomány szerint viharban gyújtanak meg, és imádkoznak. De sokszor vannak belső viharaink! Ezekben a nehéz időkben is gyújtsuk meg, és imádkozzunk kitartóan” – buzdított a szónok.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Nagy Emil

* * *

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Február 2-án 11 órakor a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök mutatott be szentmisét, amelynek elején megáldotta a gyertyákat.

Szentbeszédet mondott Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója. Prédikációja elején arról szólt, hogy amikor generációk élnek egymás mellett, a látszólagos nézetkülönbségek miatt elkerülhetetlenek a súrlódások, holott csak a szemléletmód különbözik. Ugyanazt a valóságot éljük meg, szemléljük mindannyian, mégis ha a boldogulást vesszük alapul, azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok lendületesebben, nagyobb vitalitással vetik bele magukat az élet hullámaiba; az idősebbek megfontoltabbak, kimértebbek. Ugyanakkor minden korosztály ugyanolyan élményszerűen keresi a boldogulását.

Annak idején egy fiatal jegyespár, Mária és József ősi szokás szerint elvitték titokzatos gyermeküket, hogy mint elsőszülöttet bemutassák őt az Úrnak. Nem az előírt törvények szerint éltek, de alávetették magukat a törvénynek, a régi szokásnak, hogy mint teremtményei, megköszönjék Istennek, amit tőle kaptak.

Ott volt a két agg, Simeon és Anna, az ősi remény hordozói, akik, meghaladva a zsidóság kereteit, az emberiség féltve őrzött vágyát képviselték. Két generáció, mégse volt köztük torzsalkodás, számonkérés, szemrehányás vagy távolságtartás.

Az ott történteknek köszönhetően a legnagyobb titokban történt megtestesülés elkezdett beszivárogni a köztudatba – mondta Kovács F. Zsolt. Prédikációjában arra hívott: „Urunk bemutatása ünnepén mi is ajánljuk fel magunkat Istennek, hogy nála és belőle megújulva magunk lehessünk ajándék egymás számára, házastársunknak, gyermekeinknek, szüleinknek, az idegeneknek és még azoknak is, akik nem szeretnek bennünket.”

A szentmise végén balázsáldásban részesülhettek a hívek.

Az ünnepről szóló teljes beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Ciucur Losonczi Antonius

* * *

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Gyertyákkal érkeztek a hívek február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a katolikus templomok szentmiséire Szatmárnémetiben is.

A Zárdatemplomban fél tizenkettőkor Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott be szentmisét.

A bevonulást követően a főpásztor megáldotta a gyertyákat. Emlékeztette a híveket a szerzetesek világnapjára, arra kérve őket, hogy imádkozzanak a megszentelt életet élő személyekért, akik életüket Krisztus követésére ajánlották, hogy Isten szeretetének jelei lehessenek.

A gyertyaszenteléssel kapcsolatban Schönberger Jenő püspök kiemelte: a láng Krisztus világosságának szimbóluma. „Amikor ezeket a megszentelt gyertyákat a kezünkben tartjuk, hitvallást is teszünk, hogy Krisztus a fény, akit egész életünkön keresztül követünk. De ez a megszentelt gyertya minket is arra hív, hogy lépjünk Krisztus nyomába; mi is világító fényekké, útmutatókká akarunk lenni mások számára.”

Homíliájában a megyéspüspök kiemelte: „A keresztény embernek oda kell fejlődnie, hogy meg tudja tenni azt, amit Simeon Jézus bemutatásakor a templomban. A Szentlélek késztetésére ment a templomba, ahol karjaiba vette a gyermeket, és felismerte benne a Megváltót. Nem elég rácsodálkozni a Megváltó megszületésére, nem elég hódolni előtte, hanem be kell fogadni, egészen közel kell engedni magunkhoz. Az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus által egészen az énünkbe fogadhatjuk őt.”

A szentmise végén – Szent Balázs vértanú ünnepe közelségének okán – a püspök és a jelen lévő papok elvégezték a hagyományos balázsáldást a torokbetegségek elkerüléséért.

Az ünnepi eseményről készült összefoglaló teljes terjedelmében ITT olvasható.

* * *

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét megelőző szombaton, február 1-jén Temesváron a piarista rend épületegyüttesében találkoztak az egyházmegye papjai, valamint az ott szolgáló férfi- és női szerzetesrendek tagjai.

A megszentelt élet napja alkalmából szervezett találkozó nyitó szentmiséjét Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be a piarista templomban. A szentmise elején a főpásztor köszöntötte az egybegyűlt oltártestvéreket, szerzeteseket, valamint a találkozó meghívott előadóját, Tomka Ferenc atyát, az Egri Érseki Hittudományi Főiskola nyugalmazott tanárát.

Tomka Ferenc homíliáját Urunk bemutatásának ünnepéhez kapcsolta. Egy az Oltáriszentséghez fűződő személyes élményét is megosztva a jelenlévőkkel elmondta: „Megrázott, hogy a világmindenséget teremtő Isten ilyen kicsivé lett itt, az Eucharisztiában. Hirtelen hála töltötte el a szívemet. Azt éreztem, hogy ezentúl nem szabad úgy elkezdenem imádkozni, hogy át ne járna Isten végtelen szeretetének tudata. Kívánom, hogy az eucharisztikus kongresszus évében a paptestvérek szívét is járja át ez a hála és szeretet.”

A szentmise után Az Eucharisztia közösséget hoz létre címmel tartott előadást Tomka Ferenc a Gerhardinum Líceum nagytermében. II. János Pál pápa Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájából idézve rámutatott: az Egyház hozza létre az Eucharisztiát, de az Eucharisztia táplálja és hozza létre az Egyházat.

Tomka Ferenc atya beszélt a II. vatikáni zsinat utáni szentségszemléletről, a közösségi lelkiségről; személyes tapasztalatait is megosztotta az egyén feladatáról, küldetéséről, a plébániai közösség megerősítéséről.

Mit tegyek, ha valaki ellenszenves számomra, miként lehetek képes őt szeretni? – e kérdésre az előadó XVI. Benedek szavaival válaszolt: „Ez csak az Istennel való bensőséges találkozás által lehetséges. Ezáltal tanulom meg, hogy a másikat ne csak a szememmel és érzelmeimmel nézzem, hanem Jézus Krisztus szemével” (Deus caritas est). „A szeretet isteni, mert Istentől jön és Istennel egyesít minket, ebben az egyesítő folyamatban olyan közösséggé, »mi«-vé alakít, amely legyőzi elkülönülésünket, és eggyé tesz, hogy a végén »Isten legyen minden mindenben« (Deus caritas est).

Az előadás után, az elhangzottak kapcsán a résztvevők csoportokban beszélgetve osztották meg egymással gondolataikat, tapasztalataikat.

A beszámoló teljes szövege ITT olvasható.

Fotó: Gerhardus.ro

Forrás: Seminarium.ro; Nagyváradi Egyházmegye; Szatmári Egyházmegye; Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria