Hármas ünnepet ültek Kovásznán

Külhoni – 2017. október 26., csütörtök | 10:12

Október 21-én avatták fel Kovács Gábor mellszobrát, melyet a kovásznai hívek állíttattak plébánosuk emlékére a Szent István király-templom kertjében. Ugyanezen a napon megemlékeztek a fatimai jelenések 100. évfordulójáról, illetve kápolnát és szabadtéri oltárt is szenteltek a székelyföldi városban.

A jelenlévőket Péter Arthur plébános köszöntötte. Kovács Gábor (1944–2016) plébános, címzetes esperes kovásznai munkásságát egykori osztálytársa, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök méltatta. Farkaslakán nemcsak a Tamási-emlékmű miatt szokott megállni – mondta a püspök –, hanem azért is, mert a közeli temetőben nyugszik Kovács Gábor. Szeretet és ragaszkodás övezte, hiszen sokat tett a közösségért. Nehéz időkben plébániát építtetett, ravatalozót, templomot javíttatott, de építette a lelkek templomát is – méltatta az egykori plébánost.

A mellszobor megáldása, a Miatyánk és Üdvözlégy elimádkozása után Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese, a kovásznai belvárosi református egyházközség lelkésze szólt a jelenlévőkhöz. „Kovászna népe méltán lehet hálás, hogy a Fennvaló ilyen plébánossal áldotta meg. A szoborral állítottak emléket neki, de hitvallása, munkássága követésével is emlékezni kell rá” – mondta az esperes.

Gyerő József polgármester kiemelte: kell hogy legyenek vezéregyéniségeink, akik munkásságuk által a közösség példaképeivé válhatnak. Ma ilyen példaképe a teljes kovásznai magyar közösségnek Kovács Gábor plébános – mutatott rá a polgármester, aki a kovásznai unitáriusok nevében is tiszteletét fejezte ki az elhunyt iránt, utalva arra, hogy az ökumenizmust valló plébános sokat segítette közösségét.

Az ünnepség zárásaként a katolikus egyházközség kórusa Kercsó Ferenc kántor vezényletével előadta A lévita énekel című művet. Énekük alatt a jelenlévők virágokkal, koszorúkkal tisztelegtek Kovács Gábor emléke előtt. A szobor állítását a helyi katolikus közösség kezdeményezte, a munkában részt vállalt a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend Márton Áron Tartománya is. A pirogránit mellszobrot az elhunyt barátja, Varga Gábor dombóvári szobrászművész alkotta.

A szobor leleplezése és megáldása előtt keresztutat jártak a hívek „A magzat keresztútja” elnevezésű emlékparkban, ahol Tamás József püspök felszentelte a kápolnát és a szabadtéri oltárt.

A kovásznai plébániatemplomban egy éve minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzér imádsággal és gyertyás körmenettel.

Ezen az ünnepi napon, október 21-én Tamás József püspök mutatta be a szentmisét a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulója alkalmából.

Forrás: Bokor Gábor/3szek.ro; Hirmondo.ro; Romkat.ro

Fotó: Hirmondo.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria