Harminc közös év – Elköszönt a római magyaroktól Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári érsek

Külhoni – 2020. február 5., szerda | 12:20

A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában mutatott be szentmisét február 4-én, reggel nyolc órakor Kovács Gergely, aki így vett búcsút közel harminc évnyi szolgálat után a római magyar közösségtől.

A Rómában tanuló és dolgozó papok, a szentszéki nagykövetség munkatársai, élükön Habsburg-Lotharingiai Eduárd nagykövettel és Érszegi Márk Aurél első beosztottal, az örök város magyar hívő közössége, zarándokok voltak jelen a szentmisén. Koncelebrált Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora; Vértesaljai László jezsuita szerzetes, a Vatikáni Rádió magyar adásának felelős szerkesztője; Patsch Ferenc jezsuita szerzetes, a Pápai Gergely Egyetem tanára; Ádám Miklós atya és Monostori László atya,  a PMI növendékei; Jávorka Lajos, a római Fokoláre közösség papja; Tomán Zoltán, Rómában tanuló temesvári egyházmegyés pap.

A hívek nevében Németh László prelátus, olaszországi főlelkész köszöntötte a kinevezett érseket, akinek szolgálatára a jelenlévők imáit kérte. Imádkoztak a szentmisén Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsekért, a határon túl és szerte a világban élő magyarokért, hogy legyenek főpásztoraik, megőrizhessék hitüket és identitásukat. A nemzetek jövőjéért, az európai kereszténység megmaradásáért is fohászkodtak. Megköszönték Kovács Gergelynek a római magyar közösség lelkipásztori ellátásában végzett szolgálatát, a szentmiséket és a szentségek kiszolgáltatását. A Rómában élő magyar papoktól egy Erdélyt ábrázoló térképet, a hívő közösségtől egy történelmi Magyarország-térképet kapott Kovács Gergely, aki éppen a nemzeti összetartozás évében kezdi meg gyulafehérvári érseki szolgálatát. Ez az összetartozás jellemezze a gyulafehérvári hívekkel, a világ magyarságával való kapcsolatát, s ugyanígy érezze mindig az olaszországi magyarok iránta való kötődését – fogalmazott Németh László.

Kovács Gergely köszönetet mondott a szentmisén jelen lévőknek és mindenkinek, akivel a közel harminc év szolgálata során kapcsolatban volt. Imáikat kérte, egyben megígérte, hogy imáiban hordozza őket továbbra is.

Homíliájában felidézte, hogy 1990 óta számtalanszor megfordult a vatikáni magyar kápolnában; eleinte mint szeminarista, később pedig papként mutatott be itt szentmisét. Első perctől fogva fontos volt számára annak tudata, hogy a magyarság sorsa milyen szorosan összefonódik Szent Péterrel. Erről tanúskodik, hogy Szent István király már a kezdetekben zarándokházat építtetett az apostolfejedelem sírja közelébe. Kovács Gergely felidézte: 1990-ben érkezett Rómába tanulmányai végzésére, ekkor már tíz éve állt a Magna Hungarorum-kápolna. Most visszatekintve, van harminc közös évünk – mondta a kinevezett érsek személyes hangú szentbeszédében, hálát adva az elmúlt időszak kegyelmeiért. – Jó érzés, hogy elmondhatjuk: itt itthon vagyunk. Közel a szent pápák sírjához, magyar boldogokkal és szentekkel körbevéve a kápolna domborművein. Nem elég ugyanakkor jelen lenni, hit is kell hozzá.

Az evangéliumi szakasz Szent Márk könyvéből (Mk 5,21–43) erre mutat rá: Jézus körül ott tolong a tömeg. Mi is szeretünk nagy emberek mellett tolongani, szelfit készíteni velük, hogy lássák: ott voltunk mellette – hozott egy mai életből vett példát Kovács Gergely. A tömegben egy ember azonban hittel érinti meg Jézust. Ő pedig érzi ezt, érzi, hogy erő megy ki belőle. Az asszony tizenkét éve szenved vérfolyásos betegségben, tisztátalan, nyilván mindenki kerüli őt. Hozzáért Jézushoz, aki nem megfertőződik általa, hanem meggyógyítja az asszonyt.

Nagyon fontos, hogy mi is hittel járuljunk Jézushoz. Érdekes, hogy a beteg asszony minden vagyonát kezelésekre, orvosokra költötte, az orvostudomány akkori legfejlettebb módszereire. Minket is megkísért ma a nagy tudás: mi mindent tudunk, mindent megoldunk a tudománnyal. Hála Istennek fantasztikus dolgokra képes a tudomány, de mindez nem elég – figyelmeztetett a kinevezett érsek. – Hit nélkül lehetünk bármennyire okosak, ügyesek, talpraesettek, nem sokra megyünk.

Az evangéliumi szakasz másik női szereplője Jairus lánya. Édesapja hatalommal bíró ember, szavára hallgatnak, mégis tehetetlen a betegséggel, a halállal szemben.  Jézushoz fordul, hogy gyógyítsa meg a lányát, de a lány időközben meghal. Jézus ekkor feltámasztja őt. Az elmúlt napok evangéliumi szakaszaiban Jézus csodáiról hallottunk. Parancsol a szélnek, a viharnak, kiűzi a gonosz lelket a megszállottból. Most pedig egyenesen halottat támaszt föl. Ma ezt úgy mondanánk, óriási potenciál. Mi mit kezdünk ezzel, amit Jézus nekünk kínál, adni akar ingyen, bérmentve? Mi hogyan járulunk hozzá és miért? Mert hogyha hittel fordulunk Jézushoz, akkor mi is ugyanezeket a gyógyulásokat, segítséget megkaphatjuk. Isten adjon nekünk is ilyen erős hitet, mint a mai evangéliumban szereplő két embernek, és akkor Jézustól nagyon gazdag ajándékot kaphatunk – mondta Kovács Gergely.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria