Hogy Teremtőnkkel egy asztalhoz ülhessünk egy örökkévalóságra – Bűnbánati kilencedre hív Böjte Csaba

Külhoni – 2020. június 16., kedd | 13:53

Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes – Keresztelő Szent János ünnepére készülve – a mai naptól, június 16-tól június 24-ig bűnbánati kilencedre hív.

Keresztelő Szent János ünnepére készülve!

„A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Minden hegyet és halmot elhordanak; ami görbe, egyenes lesz, a göröngyös pedig sima úttá” (Lk 3, 4)

Keresztelő Szent János a bűnbánat nagy prófétája, az emberiséget a megtérésre vezetve készíti elő a Jézus Krisztussal való személyes találkozást. Eltelt kétezer év, de Keresztelő Szent János üzenete ma is érvényes. Fel kell készítenünk magunkat és egymást is a Szentháromsággal való találkozóra, hisz földi létünknek egyetlen igazán fontos célja, feladata, hogy felnőjünk oda, hogy ünneplőbe öltözve, Teremtőnkkel egy asztalhoz ülhessünk egy örökkévalóságra.

Keresztelő Szent János ünnepére készülve, nagy alázattal egy bűnbánati kilencedre hívlak benneteket. Gyertek, imádságos szeretettel dobjuk ki magunkból mindazt, ami lehúz, beszennyez: a bűnt, annak minden fajtáját, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessünk! Ezért június 16. és 24. között mindennap 17.30-tól (magyarországi idő szerint 16.30 – a szerk.) egy teológust, bűnbánatot gyakorló testvérünket meglátogatnánk virtuálisan, hogy tanácsot, tanítást kérjünk tőle. 18 órától (magyarországi idő szerint 17 órától) kezdődő szentmisénkben Megváltónkat kérve, értünk vállalt keresztáldozatából erőt merítve, újjátervezzük életünket.

A bűnbánati zarándokúton, az Ószövetség nagy szentje mellett az Újszövetség nagy bűnbánó mesterét is segítségül hívnánk. Szent Ferenc magát egy életen keresztül assisi bűnbánó kisebb testvérnek nevezte, egész életét átjárta, meghatározta a bűnbánat, ezért is hiszem, hogy Keresztelő Szent Jánosban és Szent Ferenc atyánkban jó mesterekre találunk a megtérés útján!

A kilencedbe Böjte Csaba YouTube-csatornáján lehet bekapcsolódni.

*

Program

Keresztelő Szent János ünnepére készülve, Szent Ferenc vezetésével, a következő állomásokat szeretnénk érinteni:

Június 16. Az eszmélődés csendjében! – Szent Ferenc megtérése: „Kinek akarsz szolgálni...?”

Június 17. Önmagam ítélőszéke előtt – Lelkiismeret-vizsgálat. „Míg bűnben éltem...."

Június 18. Megtérés – életem átgondolása után alapvető döntést hozok. „Mi édes volt, az keserűvé vált, ami keserű volt az életemben, az megédesedett...”

Június 19. Megvallom bűneimet... – Ferenc nagyböjtben a templom közepén önmagát vádolva hamut hint saját fejére és fennhangon imádkozza az 50. zsoltárt.

Június 20. Bűnbánó kisebb testvérek útján. Szent Ferenc egy életen keresztül zarándokol, bűnét bánva elgyalogol Szent Jakab sírjához is.

Június 21. Jó elhatározásokban Isten akaratát követni – „Építsd fel templomomat...”

Június 22. Ha magamat vádolom a szentgyónásban, akkor Krisztus lesz az ügyvédem. „Én Uram, én Istenem, Istenem és mindenem...."

Június 23. Megtérés: Istennel, egyházzal, embertársaimmal rendezem kapcsolatomat. „Aztán egyházi rendjükre való tekintettel olyan határtalan bizalmat adott nekem az Úr és ad szüntelen papjai iránt, kik a római Szentegyház szabályai szerint élnek, hogy még ha üldöznének is, akkor is csak hozzájuk menekülnék.”

Június 24. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé – Istengyermeki méltósággal, bűntől megtisztulva, szabadon élem életemet, szolgálva szeretettel Teremtő Istenemet, és az egész teremtett világot, közülük különös módon is az embertársaimat!

Gyertek, „Teremjük hát a megtérés méltó gyümölcseit, – nem feledve, hogy – a fejsze már a fák gyökerén fekszik. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.” (vö. Lk 3,8) Nem kell félnünk a bűnbánat útjára lépni, mert Krisztus Urunk nem a bűnös halálát akarja, hanem azt, hogy megtérjünk és életünk legyen bőségben!

Szeretettel várunk az eszmélődés ösvényén,

Csaba testvér

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria