Pasztorációs munkatársak találkozóját tartották Máriaradnán

Külhoni – 2020. szeptember 7., hétfő | 9:43

A címben idézett kérdéssel indult a pasztorációban tevékenykedő felelősök és munkatársak szeptember 1–3. között megtartott máriaradnai találkozója, melyre Pál József Csaba temesvári megyéspüspök is ellátogatott.

A világjárvány miatt az idei megbeszélés és továbbképzés megváltozott, de ebben is volt egyfajta szépség, így a Család- és Felnőttpasztorációs, az Ifjúsági és a Médiairoda, valamint a püspökségi aula tagjai két főesperessel az egyházmegye jövőjét tervezgették, annak újraéledéséről tanácskoztak az egyházmegye legismertebb kegyhelyén, Máriaradnán.

A találkozó kezdetén Pál József Csaba temesvári megyéspüspök köszöntötte a jelenlevőket, kiemelten azokat, akik először vesznek részt ezen a találkozón, mint például a hivatásokért és a diakónusokért felelős lelkipásztort, a jelen levő családot és a két fiatalt, akik új lendületet adtak az egész csapatnak.

Ezen az első napon az elmúlt pasztorális év eseményei kerültek előtérbe, de feltérképezték a nem sikeres, nem eredményes jelenségeket is. A nap lelki programmal fejeződött be, amelyet a neokatekumenális mozgalom aradi és temesvári tagjai tartottak, beszéltek a lelkiségükről és a programjaikról. Az este közös imával zárult.

A második nap szentmisével kezdődött a máriaradnai bazilikában. Ezen a napon az egyházmegye újraépítésének konkrét módozatairól volt szó. A délelőtt folyamán Magos Gyöngyvér, a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) vezetője, aki két munkatársával érkezett, a szentírásolvasás és -értelmezés néhány módszerét mutatta be.

A délutáni program keretében arra összpontosítottak a résztvevők, hogy hova szeretnének eljutni, mit szeretnének megvalósítani, illetve melyek azok a konkrét lépések, amelyek közelebb visznek a célokhoz. A program ismét lelki találkozóval zárult, amelynek keretében a karizmatikus lelkiségi mozgalom aradi képviselői mutatkoztak be, és mutatták be a mozgalom főbb tevékenyégeit.

A találkozó zárónapján az új egyházmegyei pasztorális év témáját és mottóját, valamint a tervezett tevékenységeket Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be. Ezt követően a résztvevők az új pasztorális év mottójának és témájának fényében arra a kérdésre keresték a választ, hogy melyek azok a konkrét lépések, amelyek az Ige megélését célozzák magánszemélyként, a munkatársak csoportjában, illetve azokban a közösségekben, akikért dolgoznak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Gerhardus.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria