Húsvéti nemzedék vagyunk – Hagyományos ételszentelést tartottak Csíkszeredán és Kolozsváron

Külhoni – 2022. április 20., szerda | 9:45

Húsvét vasárnapján, április 17-én katolikus szokás a nem böjtös, húsvéti ételek – régi kifejezéssel a kókonya – megáldása, az ételszentelés. A járvány után újra szabadon vehettek részt e szertartáson húsvét reggelén a hívek Erdélyben; az alábbiakban a Csíkszereda főterén, valamint a Kolozsváron, a Szent Mihály-templom előtti téren tartott hagyományos ételszentelésről szóló beszámolót olvashatják.

Több ezren vettek részt április 17-én, húsvétvasárnap reggelén Csíkszereda főterén a hagyományos ételszentelésen. 2020-ban a Millenniumi templomban a hívek fizikai jelenléte nélkül tartották a szentelést, de a televíziós közvetítésnek köszönhetően a világ számos részéből bekapcsolódhattak az érdeklődők a hálaadásba. 2021-ben járványügyi korlátozások közé szorítva, de újra a városközpont útkereszteződésében egy hatalmas keresztet formálva sorakoztak a hívek kosaraikkal áldásra várva. Most a borongós időjárás, szállingózó hó sem riasztotta vissza a híveket attól, hogy részt vegyenek ezen az ünnepen.

A jelenlévőket Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök köszöntötte. Elmondta: az Úr Jézus föltámadásának igazoló jelévé tette az étel fogyasztását, ezért most a megszentelendő eledelek is erre figyelmeztetnek. Jézus szeretné, hogy ezek fogyasztásában is vele találkozhatnánk.

A püspök és paptársai a ministránsok kíséretében járták végig a sorokat, megszentelve a díszes terítőkkel letakart kosarak tartalmát. Ez idő alatt az egyházközség kórusa énekelt.

A Művészetek Háza előtt felállított oltárhoz visszatérve újra Tamás József püspök szólt a hívekhez. Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című költeményéből idézte: „Utálom és arcába vágom: (…) / őrült, mocskos, aljas világ ez, / ez a farizeus Európa! / Kenyér s jog helyett a szegényt, / csitítja karddal, üres éggel / és cinkos lelkiismeretét / avatag és modern mesékkel.” Mi a modern mesék helyett Jézus Krisztus üzenetét hirdetjük, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Mi húsvét üzenetét hirdetjük, mert tapasztaljuk, hogy a gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt, ellenben az üdvösség híre felemel, emberibb emberré tesz.

„Krisztus feltámadásának tényét lehet elmismásolni, hitünk legfőbb igazságait lehet felcserélni csokinyuszikákkal, húsvéti terülj-terülj asztalkákkal, locsolóknak készített piros tojással, de ha hiányzik mögüle a meggyőződés, a hit, az Isten előtti leborulás, a remény és a szeretet, akkor az ünnep csak olyan, mintha ünnep lenne, amely igazából csak illúzió marad. Húsvét ünnepe arra hív, hogy ne tartsuk kezünket ellenzőként magunk elé, gőgösen. Engedjük, hogy átjárjon húsvét üzenete és megtisztítsa látásunkat, vele életünket.

Mi, hívő emberek csodálatos nép vagyunk, húsvéti nemzedék. Kétezer év óta nem tudunk felocsúdni abból a nagy csodálkozásból, amit Szent János apostol így mond: Isten fiainak hívnak, és azok is vagyunk. Most Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, ahogy van. Igen, a bűnbeesés óta a siralom völgyében élünk, de Jézus megváltó kegyelméből a mennyországot hordozzuk szívünkben.

A sok csalódott és szomorú ember között mi a remény gyermekei vagyunk. Ezért a sok megpróbáltatás ellenére is boldog örömmel alleluját zengünk, mert ő, a feltámadt Úr így biztat: »Bízzatok, én legyőztem a világot.« Ezekkel a gondolatokkal kívánok a jelenlévőknek is, de minden ember testvéremnek is áldott ünnepeket! A feltámadt Úr Jézus mindannyiuknak szívét töltse be örömével és békéjével!” – zárta beszédét a püspök.

Ezt követően Darvas-Kozma József esperes-plébános mondott köszönetet a híveknek és mindazoknak, akik részt vettek az előkészületekben, szervezésben.

Húsvét reggelén minden csíkszeredai plébániatemplomban és a csíksomlyói kegytemplomban is tartanak ételszentelést. Csíkszereda főterén először 2001-ben szervezett ilyet a Szent Kereszt-plébánia Darvas-Kozma József esperes-plébános kezdeményezésére azért, mert a több mint tízezer hívet számláló egyházközségben erre a célra szűknek bizonyult a műemlék templom és környéke.

*

Kolozsváron korábban a templomban áldották meg húsvétvasárnap a hívek által odavitt ételeket. Idén a Szent Mihály-templom bejárata előtti térre hívták a magyar és román anyanyelvű híveket, hogy a kosarukba odakészített húsvéti ételeket megáldják.

Több száz ember gyülekezett, ünneplőbe öltözve. Jelen volt László Attila főesperes-plébános, a román pasztorációban szolgáló Popesc Mihăiţă Cristian, Jánossi Imre egyetemi lelkész, Forró Roland diakónus, Ferencz Egon kispap, Geréd István, Márton Szabolcs és Potyó István kántorok.

Két nyelven szólt az ima, az ének, miközben az ételeket megáldották.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Csúcs Péter; Bodó Márta és Szalontay Viola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria