Idén is megrendezték a Márton Áron-konferenciát Csíkszentdomokoson

Külhoni – 2019. augusztus 30., péntek | 14:45

A Márton Áron Múzeum megnyitása óta Csíkszentdomokoson évről évre megemlékeznek Márton Áron püspök augusztus 28-i születésnapjáról. A konferenciával egybekötött megemlékezések témáit mindig a történeti, egyháztörténeti aktualitások, friss kutatások határozzák meg. Az idei megemlékezést augusztus 24–25-én tartották.

A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisén, amelyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrált, mintegy háromszázan vettek részt. A megemlékezés további helyszínén, a helyi művelődési házban megtartott előadásokon, könyvbemutatón és időszakos kiállításon közel kétszáz fő vett részt. Az idei megemlékezésen jelen volt Balogh Attila Márton csíkszeredai konzul is.

A konferencia szüneteiben a résztvevők megtekinthették az idén készült, már több helyszínen is bemutatott kiállítást, amelyen Márton Áron püspök részére készített ünnepi köszöntők, neki szóló imafelajánlások, díszes „imacsokrok” láthatók.

A konferencia keretében tartották az alig egy hónapja megjelent, nagy érdeklődéssel várt könyv, a (Le)hallgatásra ítélve első székelyföldi bemutatóját. A kötet olyan korszakból hoz bizonyítékot Márton Áron egyenességére és következetességére, amely korban a kettős beszéd volt legtöbb ember (és legtöbb vezető) számára az egyetlen lehetségesnek vélt túlélési stratégia.

Az idei konferencia nem csak Denisa Bodeanu (aki ortodox román történészként közel egy évtizedet dolgozott Márton Áron püspök megfigyelésének elemzésével, értelmezésével) jelenléte miatt volt többnyelvű: a résztvevők Gianfranco Simonit doberdói hadtörténész, barlangász előadását is meghallgatták.

Marton József nagyprépost, egyetemi professzor, a gyulafehérvári Márton Áron-hagyaték gondozója előadásában eddig ismeretlen dokumentumokat, iratokat mutatott be.

Ne fogyatkozzék meg a ti hitetek! – Márton Áron és a 80 éve kitört második világháború című előadásában Virt László arról beszélt, miként ellenezte a fiatal püspök – háta mögött az első világháború keserű tapasztalatával – a második világháborúhoz vezető ellenségeskedést és uszító politikát.

Doberdó az első világháború idején és ma címmel Gianfranco Simonit történész tartott előadást, aki annak a barlangászcsoportnak a vezetője, melynek tagjai nemcsak lövészárkokat, kavernákat, hadászati célú alagutakat tárnak fel, hanem jelentős emlékőrző és ismeretterjesztő munkát is végeznek. Több alakalommal vezettek erdélyi zarándokokat is a doberdói hadszíntereken, és közreműködésükkel állították fel 2014-ben a négynyelvű (olasz, magyar, angol és szlovén) információs táblát Márton Áron tiszteletére, ahol feltüntették, hogy a 61. gyalogezredben harcolt Doberdónál nyolc hónapon át, és itt sebesült meg 1916. július 19-én Erdély későbbi híres püspöke.

A Hegy című DVD utóélete és folytatása címmel Nagy Zoltán hittantanár eddig ismeretlen hangfelvételeket és fényképeket mutatott be.

A konferencia végén Hegedűs Enikő művészettörténész nyitotta meg a Lelkicsokrok Márton Áron püspöknek című, Kovács Gergely által kezdeményezett, Bernád Rita gyulafehérvári főlevéltáros és munkatársai által összeállított vándorkiállítás csíkszentdomokosi állomását.

A konferencia záróakkordjaként a szervezők megköszönték a támogatók, köztük Magyarország kormánya és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa segítségét.

A konferenciáról szóló beszámoló teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Márton Áron Múzeum, Csíkszentdomokos/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria