Idén is megtartották a hagyományos papi találkozót Kismartonban

Külhoni – 2020. január 13., hétfő | 13:58

Kilencedik alkalommal szervezte meg Pál László kismartoni püspöki helynök az ausztriai magyar és magyarul beszélő katolikus lelkipásztorok év eleji találkozóját január 7–9. között. Varga Gabriella beszámolóját adjuk közre.

A kismartoni püspökség és egyházmegye idén jubileumot ünnepel. Hatvan évvel ezelőtt a győri és a szombathelyi egyházmegyéből jött létre, és mi soha nem akarunk megfeledkezni az anyaegyházmegyékről és a magyar gyökerekről, így ez az egyházmegye minden Ausztriában élő magyar hazája is. Éppen ezért ez az évenkénti találkozó hazatérés számotokra. Érezzétek otthon magatokat! – köszöntötte a lelkipásztorokat Ägidius Zsifkovics kismartoni megyéspüspök a püspökség kápolnájában. – A kismartoni egyházmegye püspökeként az Ausztriában élő magyarok védnökének tekintem magam, aki hidat épít az osztrák és a magyar katolikus egyház között. Köszönöm az Ausztriában élő magyarokért végzett lelkipásztori munkát és jó együttműködést, valamint a paptestvéri kapcsolatok ápolását. Kísérje Isten áldása munkátokat és a rátok bízott közösség életét. Köszönöm a látogatást és találkozást! Érezzétek jól magatokat Kismartonban! A főpásztor a tőle megszokott szavakkal zárta beszédét: „Isten hozott! Isten, áldd meg a magyart!”

A közös imát vacsora követte. Az ünnepi asztal körül ült Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű katolikus lelkigondozás országos igazgatója (Bécs, Linz); Varga János, a Pázmáneum rektora (Bécs); Pál László püspöki helynök (Kismarton); Szabó Ernő plébános (Linz); Szabó Jenő szalézi oblátus szerzetes, plébános (Linz-Pöstlingberg); Ilk Anton-Joseph nyugalmazott lelkipásztor (Alkoven, Felső-Ausztria); a bolgár származású Augusztinov Sebestyén plébános (Mariazell); Molnár Ottó pápai prelátus, plébános (Graz); a felvidéki születésű Jän Wechter plébános (Grossmürbisch, Burgenland); Csíki Zoltán teológushallgató; Ghinari Johann plébános (Oberloisdorf, Burgenland), valamint két világi: Gyöngy Ádám, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatának diaszpórareferense és e sorok írója, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkárságának külhoni magyar sajtókapcsolati munkatársa és az Életünk havilap kiadó-főszerkesztője. A résztvevőkhöz másnap csatlakozott P. György Alfréd kamilliánus szerzetes Bécsből.

A vacsora alatt Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció leköszönő igazgatója, visszatekintve az elmúlt két évtizedre háláját fejezte ki Zsifkovics püspöknek, hogy korábban, az osztrák katolikus püspöki kar főtitkáraként is szívén viselte a különböző népcsoportok, köztük a magyarok ügyét. Vencser László megköszönte a jó együttműködést, a barátságot, és kérte támogatását továbbra is. Válaszában a püspök méltatta az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció struktúrájában végbement fejlődést, és megköszönte Vencser László munkáját.

A vacsorát követően összefoglaló előadás hagzott el arról, hogy az ausztriai magyar és nem magyar papok és hívek miként kapcsolódhatnak be a budapesti eucharisztikus kongresszus előkészületeibe. Elhangzott többek között, hogy a NEK-et bemutató kisfilm németül is elérhető, a regisztráció is lehetséges német nyelven, és hamarosan német nyelvű honlap is elindul az alapvető információk közvetítésére.

Ezután a találkozó résztvevői megismerték az európai magyar katolikusok lapja, az 52. évfolyamában járó Életünk kiadásában és szerkesztésében ez év elejétől bekövetkező változásokat, miszerint az újság megjelenéséért mostantól a budapesti Misszió Média magánvállalkozás – és Varga Gabriella – felel. Hallhattak a tervekről is, sok más mellett arról, hogy az eddig kizárólag nyomtatásban megjelenő lap jelen lesz az online térben is, valamint hogy a nyugati diaszpórák után megkezdődik a Kárpát-medencei terjesztése is.

Gyöngy Ádám diaszpórareferens a magyar állam által biztosított támogatási lehetőségekről és az 1 Plusz 1 Misszió programról adott tájékoztatást.

A találkozó második napján a Pannonhalmi Főapátságba látogattak az ausztriai lelkipásztorok, ahol Dejcsics Konrád OSB fogadta őket. A bazilikában ünnepelt szentmisét követően Emmánuel testvér vezette körbe a csoportot a Géza fejedelem által 996-ban alapított apátságban, érintve annak 400 ezer kötetes könyvtárát is, majd Boros Zoltán levéltáros tartott bemutatót a magyar államiság első századaiból származó oklevelek gyűjteményéről. Délután Várszegi Asztrik nyugalmazott főapát kísérte a vendégeket a prelaturára. 

A Várszegi Asztrikkal folytatott beszélgetés után Büki Damján 12. osztályos tanuló mutatta be az Ausztriából érkezetteknek a több mint háromszáz fiatalt oktató-nevelő gimnáziumot.

Visszatérve Burgenlandba a Lók (Unterfrauenhaid) községben élő, erdélyi származású Szőcs házaspár vendégelte meg a résztvevőket.

Forrás és fotó: Varga Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria