Imádsággal az életért – Szepsiben is csatlakoztak a magzatok védelmében a lelki adoptáláshoz

Külhoni – 2022. április 4., hétfő | 12:30

A Kassától 26 kilométerre délnyugatra fekvő Szepsi plébániatemplomában március 25-én immár hatodszor gyűlt össze az imádkozó hívek egy csoportja, hogy csatlakozzon a lelki adoptáláshoz. Az ő imájukat a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei is imádsággal köszönték meg.

Szepsiben negyvenkilencen vállalták, hogy ünnepélyesen elkezdik az imádságos kilenc hónapot egy-egy veszélybe került magzatért.

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei ezzel párhuzamosan az iskola kápolnájában imádkoztak azért, hogy érjen véget az ukrajnai háború. A közös ima azonban egyrészt a hála jele is volt a felépült és a napokban ünnepélyesen átadott és megszentelt iskoláért, másrészt azért a kreatív bátorságért és bizalomért, ami azokat jellemzi, akik vállalják, hogy kilenc hónapon át imádságos lelkülettel kiesdik egy-egy veszélybe került magzat életben maradását, születése után pedig a törvényes és tisztességes élet lehetőségét számára.

„Adja Isten, hogy e nemes kezdeményezések is elősegítsék a hívek, a szülők, a tantestületek tagjai, a nevelők, a diákok és a lelkipásztorok életszentségét. A Szent Szűz jegyese, Szent József – akinek szobra a közeljövőben ünnepélyesen elhelyeződik az egyházi iskolaközpontban – legyen az apaság, a hitvesség, a tanítás és a nevelés mintaképe, gyermekeink és diákjaink hathatós közbenjárója a bajban; a szükségben levők támasza és pártfogója. Családjaink, közösségeink, iskoláink – határon innen és határon túl – a názáreti otthon példája nyomán maradjanak meg továbbra is a hit, a remény, a szeretet, a vallásosság és a nemzeti önazonosság őrző, védő, növelő és röptető fészkei” – olvasható a beszámolóban.

Az egyházközség – amely kilenceddel készült a felajánlásra – ez alkalommal Ferenc pápa szándékához is csatlakozott, aki felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria