Ismét megrendezték a hivatások hétvégéjét az erdélyi egyházmegyékben

Külhoni – 2022. május 9., hétfő | 12:53

A húsvét negyedik vasárnapja – idén május 8-a – előtti hétvégén évek óta megrendezik a hivatások hétvégéjét a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet növendékei, hogy a szeminárium falai közül kilépve, plébániaközösségeket meglátogatva tegyenek tanúságot hivatásukról, megtapasztalva a pasztoráció örömeit és kihívásait egyaránt.

A program a világjárvány okozta kétéves kimaradás után a nagyváradi, szatmári és a temesvári egyházmegyében folytatódott; tíz, egyenként két-három fős csoport kapcsolódott be a plébániák életébe.

A plébánosok, káplánok vezetésével hittanórákon, bérmálkozói és elsőáldozási felkészítőkön, ifjúsági órákon vagy egyéb lelkiségi csoportok programjain vettek részt a papnövendékek, akik tanúságot tettek hitükről és hivatásukról, elbeszélgethettek a közösségek tagjaival életükről, mindennapjaikról. Emellett részt vettek ifjúsági találkozókon és szociális intézményekbe is ellátogattak.

A vasárnapi szentmiséken az oltár és az ige szolgálatában segítették a lelkipásztorokat, akik nemcsak közösségeiket, de a papi élet kihívásait és örömeit is megmutatták a szeminaristáknak.

A programok révén a papi élet különböző területeivel ismerkedhettek meg a papságra készülők, így a plébániák mellett a helyi szerzetesközösség és a püspöki hivatal életébe is betekintést nyerhettek.

A kispapok a hívek előtt – akiknek szolgálatára készülnek – beszélhettek hivatásukról, életükről, így az egyházközségek a kispapok példáján keresztül jobban megérthették a hivatás titkát, hiszen Jézus ma is megszólít embereket, akik neki szentelik életüket.

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet elöljárói és szeminaristái hálásak a három egyházmegye püspökségeinek, hogy megszervezték a programot, a fogadó közösségeknek és a plébánosoknak, hogy vendégül látták és kísérték a hétvége folyamán a kispapokat.

A kispapok a következő helyszíneken jártak: a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében a központban, a nagyváradi püspökségen, a nagyvárad-újvárosi Szent László-plébánián, a nagyvárad-szentkatalintelepi plébánián és Margittán; a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a szatmárnémeti Kis Szent Teréz-plébánián, a nagybányai Szentháromság-plébánián, a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébánián és Mezőfényen; a Temesvári Római Katolikus Egyházmegyében pedig a temesvár-józsefvárosi és az arad-ségai plébánián.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ Facebook-oldal

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria