Jakubinyi György érsek karácsonyi körlevele

Külhoni – 2018. december 26., szerda | 17:01

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek karácsonyi körlevelét adjuk közre.

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

A karácsony a családok ünnepe. Ilyenkor még a szétszóródott családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szent Családot a Kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!” Kit látunk a jászolban és a jászol körül?

A központ a Gyermek Jézus. A második Isteni Személy érettünk emberré lett. A megtestesülés hitünk szent titka. Fájó visszagondolni a referendumra, ahol híveink – a többi keresztény egyház híveivel együtt – nem álltak ki keresztény értékünk, a család mellett. Pedig ez a referendum jó alkalom lett volna – nekünk, keresztényeknek – a hitvallásra. Marad számunkra a keresztségben vállalt feladat: buzgó keresztény mindennapi életünkkel tegyünk tanúságot Krisztus mellett.

A jászolban fekvő Kisded mellett ott van a Boldogságos Szűz Mária és Szent József, együtt a Szent Család, mely örök érvényű modellje a keresztény családoknak.

A Boldogságos Szűz Mária, örökké szűz és örökké édesanya, minden keresztény nőnek az eszményképe. Szentatyánk az örök változatlan Evangéliumot hirdeti, amelyet alkalmazni kell a kortárs világban. Katolikus hívő számára az örök Evangéliumot a Szentatya magyarázza, alkalmazza a kortárs körülményekre, amikor hit és erkölcs dolgában, mint legfőbb tanító (latin teológiai nyelvezetben: „ex cathedra”) nyilatkozik. Egyházunk tanítása szerint keresztény katolikus szentségi házasságot egy férfi és egy nő köt az Egyház áldásával, amelyben vállalják „holtomiglan, holtáiglan” a kölcsönös támogatást és a gyermekáldás elfogadását.

A jászol mellett ott vannak a pásztorok is, a Gyermek Jézus első hódolói. Ők az egész Egyházat képviselik. XVI. Benedek pápa újra megerősítette, hogy Egyház csak ott van, ahol megvan a hét szentség és az apostoli szukcesszió. (A Hittani Kongregáció Dominus Iesus kezdetű dokumentuma). Az ökumenikus mozgalom – keresztény egységtörekvés – nem azt jelenti, hogy elhallgatjuk saját igazságainkat, hanem ellenkezőleg: bemutatkozunk, és önazonosságunk feladása nélkül folytatjuk a párbeszédet. (Szent VI. Pál pápa Ecclesiam Suam kezdetű enciklikája)

S végül, a jászol mellett ott van az ökör és a szamár is. Bibliai alapja az Izajás prófétánál elhangzó isteni kijelentés: „Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg.” (Iz 1,3) Érthető, hogy Egyházunk kiáll a környezetvédelem, a klímaváltozás és a többi természeti katasztrófa megelőzése mellett. Ehhez tartoznak egyházi vagyonunk visszaszolgáltatását célzó pereink, iskolaügyeink, mert ez hozzátartozik Egyházunk küldetéséhez. Érthetetlen, hogy egy „jogállamban” 28 év után sem kaphatjuk vissza intézményeinket, amelyek Egyházunk karitatív tevékenységét hivatottak szolgálni.

Amikor ebben az esztendőben is megünnepeljük Jézus Krisztusnak – a mi Megváltónknak – földi születésnapját, az Ő jászla köré felsorakozva kérjük, hogy a mai idők kihívásai és küzdelmei közepette segítsen hűségesnek maradni kozzá!

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Főtisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2018. karácsonyán, Urunk Születése főünnepén,

† György s.k.
érsek

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria