Jezsuita alapításáról emlékezett meg a Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Külhoni – 2021. május 20., csütörtök | 10:37

Báthory István erdélyi fejedelem jezsuita szerzeteseket telepített Kolozsvárra, hogy az erdélyi fiatalokat neveljék, oktassák, és meghonosítsák e tájakon is az európai műveltséget. A kezdeményezés egyre terebélyesebb lett, egyetemmé nőtt. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) május 12-én angol nyelvű online nemzetközi minikonferencia keretében emlékezett meg alapításának 440. évfordulójáról.

Daniel Davidnak, a BBTE rektorának üdvözlő szavai után az egyetem kórusának előadásában latin nyelven felcsendült a Gaudeamus, majd a rektor Báthory Istvánra, az alapítóra és az általa hívott jezsuita szerzetesekre, a stúdiumok rendjének megteremtőire emlékezett beszédében. Az alapítást tekintve a kolozsvári egyetem a szegedi testvére, ezért magyarul is üdvözölte a konferencián részt vevő szegedieket. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora a közös múlt további elemeit idézte fel, és arra figyelmeztetett: az egyetemi szféra kiemelten azon kell hogy munkálkodjon, hogy a közös múlt által is összekötött, sok szempontból egymásra utalt szomszédos népek közt az együttműködés szálait tovább szőjék, erősítsék.

Marius Talos SJ az egyetem jezsuita múltjából idézett fel néhány fontos mozzanatot, és a jezsuita múlt mai emlékeire is felhívta a figyelmet. A mai piarista templom eredetileg jezsuita megrendelésre épült mint Erdély első barokk temploma. Az előadó idézte Pedro Arrupe egykori jezsuita elöljárót, aki a 20. század végén úgy fogalmazott: nem a jövőtől fél, hanem attól, hogy a jezsuitáknak esetleg nem lesz mondanivalójuk e jövő számára; hogy a tegnap válaszait kínálják a jövő problémáira. Idézte a jezsuita jelmondatot: Mindent Isten nagyobb dicsőségére – ebben a szellemben van lehetőség a jövő formálásában részt venni.

Jan Palmowski, a Guild vezetőségi tagja köszöntötte a BBTE képviselőit, tanárait és diákjait, és beszédét azzal kezdte, hogy egy olyan tudományos, egyetemeket összekapcsoló hálózatot, szervezetet képvisel, amely sokféle hátterű és hagyományú intézményeket kapcsol össze. Kifejtette, hogy a Guild tagjai hisznek a kiválóság átalakító erejében. Majd arról beszélt, hogy nyereségnek tekinti, hogy a kolozsvári egyetem csatlakozott a Guild közösségéhez, hiszen Románia nemzetközileg is jegyzett legjobb egyeteméről van szó, amely, bár nem régi tagja a Guildnek, kutatási eredményeivel, a kutatás minőségével máris kitűnt.

A 2016-ban alakult Guild Európa 16 országában 21 egyetemét fogja össze, nevének jelentése: céh. Célja egybegyűjteni az egyetemek keretében működő intézeteket és kutatóikat, diákjaikat a kiválóság elérése érdekében. Képviseli azt a nézetet és elkötelezettséget, hogy olyan tudást kell teremteni az egyetemeken, amely a társadalom, a kultúra, a gazdaság javára van.

Az online konferencián részt vett Soós Anna, a BBTE magyar oktatási rektorhelyettes, valamint Christian Săcărea német oktatási rektorhelyettes is.

A beszédek után levetítettek egy kisfilmet, amelyben Daniel David rektor kalauzolja végig a nézőt azon a jezsuita alapításról és múltról szóló kiállításon, amely most is látogatható a Szabók bástyájában nyitott múzeumban.

Végül a rektor megköszönte a református egyház vezetőinek, akik a Mátyás király által építtetett Farkas utcai templomot ma használják, hogy engedélyezték egy emléktábla elhelyezését, mely helyen állt a Báthory István által 1581-ben alapított és jezsuita vezetéssel indult egykori alma mater, az Academia Claudiopolitana.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria