Karánsebestől Nürnbergig – Elhunyt Anton Neu, az evangélikusnak született katolikus plébános

Külhoni – 2022. július 29., péntek | 11:07

Anton Nikolaus Reinhardt Neu (Anton Neu) plébános július 21-én hazatért Teremtőjéhez. Az evangélikus teológus hallgatóból katolikus pap, a temesvári egyházmegye lelkipásztorából németországi plébános lett, de Romániában is sokat tett azokért a közösségekért, ahol szolgált.

Anton Neu Karánsebesen született 1937. január 13-án, az evangélikus templomban keresztelték meg. Teológiai tanulmányait a Nagyszebeni Protestáns Teológiai Intézetben kezdte, időközben azonban áttért a római katolikus hitre, és 1957-ben ismét megkezdte teológiai tanulmányait, ezúttal a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán. A katolikus vallásra való áttérésében és papi hivatásának tisztázásában döntő szerepe volt a Lugoson szolgáló Heribert Laschober ferences szerzetesnek – akkoriban költözött Lugosra a Neu család. 1963. április 21-én Gyulafehérváron Márton Áron püspök szentelte pappá. Papi jelmondata: „Lásd, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratod.” (39. zsoltár)

A temesvári egyházmegye papjaként – amelyet akkoriban a kommunista állam nem ismert el – Anton Neu káplánként Resicabányán, Karánsebesen, rövid ideig (1966) az elárvult ebendorfi plébánián, majd Aradgájban és Németszentmihályon szolgált. Segédlelkészként a legtöbb időt, 1969-től 1985-ig a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban töltötte Franz Stemper káplán és Fodor József prelátus mellett. Ottokar Paschek betegsége miatt 1985-ben Anton Neut nevezték ki buziásfürdői plébániai kormányzóvá. Innen Jugoszlávián keresztül menekült át a határon, ahol egy hónapot kellett börtönben töltenie, mielőtt továbbengedték Németországba.

Ott az augsburgi egyházmegyében, majd a münchen-freisingi főegyházmegyében telepedett le. Egy évig káplánként szolgált Münchenben, majd újabb egy évig Garmisch-Partenkirchenben, 1987-ben Gartenberg-Geretsriedbe került plébánosnak. 1994-ben exkardinációt kért a temesvári egyházmegyétől. Nem sokkal az exkardináció előtt Temesváron letette plébánosi vizsgáit, és ugyanezen év júliusában egy hónapig segédkezett a nagyszentmiklósi plébánián. 1994. március 22-től a müncheni Szent Piusz-tempolmban szolgált plébánosként. 1997. július 1-jén véglegesen inkardinálták a münchen-freisingi főegyházmegyébe. 

Anton Neu tehetséges zongorista és zenész volt. Szabadidejében hosszú órákat töltött a zongorája mellett, Haydn, Mozart és Beethoven szonátáit játszotta. Protestáns teológushallgatóként Nagyszebenben körülbelül egy éven át tanult orgonán játszani Franz Xaver Dressler professzortól, az akkori városi kántortól. A temesvári Millenniumi templom káplánjaként rendkívül elkötelezett volt az ifjúság iránt, magyar ifjúsági kórusukat többnyire a nagy orgonán kísérte, amelyen mesterien tudott játszani. A Szent Piusz-templom plébánosaként 2002-ben a templom belterét felújíttatta, és a templomi kórus kapott egy zongorát a próbákhoz. Hivatali ideje alatt a müncheni román ortodox közösség Simion Felecan lelkipásztorral szintén második otthonra lelt a Szent Piusz-templomban, ahol vasárnaponként a katolikus szentmisét követően tartották a román ortodox istentiszteletet. Az akkori érsek, Friedrich Wetter bíboros méltatta a Szent Piusz-egyházközség nagylelkűségét a román ortodox egyház iránti nyitottságáért és segítségéért. 2007-ben Anton Neu nyugdíjba vonult, és Nürnbergben telepedett le, ott élt haláláig.

Isten adjon neki örök nyugodalmat!

Forrás és fotó: romkat.ro/Temesvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria