Képzések magyar híveknek a Pozsonyi Főegyházmegyében

Külhoni – 2019. május 17., péntek | 10:31

Negyedik évfolyamát zárja a magyar nyelvű teológiai szabadegyetem Pozsonyban. Rendszeresen szerveznek kateketikai napot, nem csak hitoktatóknak; a közelmúltban lektorképzést tartottak a Pozsonyi Főegyházmegye magyar hívei számára – tájékoztatott Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor.

Értékes előadásokat hallhattak a havi rendszerességgel, szombatonként tartott magyar nyelvű teológiai szabadegyetem résztvevői Pozsonyban, amelyet a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű teológiai kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve indított a 2015/16-os akadémiai évben. A szabadegyetem lehetőséget kínált újabb ismeretek elsajátítására a Szentírás, spiritualitás, az erkölcstan, az egyháztörténelem, a liturgika és a dogmatika területén. A programba bekapcsolódók magyar nyelvű szentmisén is részt vehettek.

* * *

Évente több alkalommal rendeznek kateketikai napot Pozsonyban. E találkozók lehetőséget kínálnak a hitoktatásban részt vevőknek arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. A hitoktatási központ által meghirdetett összejövetelnek rendszerint a szalézi templom és rendház ad helyet. A nem csak hitoktatóknak szervezett nap magyar szentmisével kezdődik, amelyet meghívott vendégelőadók előadásai követnek.

*

A közelmúltban lelki- és tanulmányi napot szerveztek azoknak a laikus szolgálattevőknek, akik az egyházmegye plébániáinak templomaiban Isten igéjét olvassák fel a szertartásokon. A lektorképzésre a Pozsonyhoz közeli Somorján gyűltek össze a templomi felolvasók.

A tanulmányi nap Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita védnöksége alatt valósult meg. Masicza Robert csallóközcsütörtöki plébános és Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora a szervezés idején rendszeresen egyeztettek a főpásztorral, akinek tolmácsolt üdvözlete a program kezdetén és végén is elhangzott.

A Nagyboldogasszony-templomban bemutatott szentmise főcelebránsa Masicza Robert volt. Homíliát Molnár Tamás mondott. Úgy fogalmazott, a szentmisén részt vevőket ez alkalommal különösképpen is az Isten igéje iránt érzett szeretet gyűjtötte össze. Felidézte a Szentírás évét, az oldalanként más-más személy által kézzel másolt Biblia elkészítését, amit a pápának ajándékoztak. Felhívta a figyelmet arra, hogy amint az Eucharisztia asztala, hasonlóképpen értékes lelki táplálék a szentmisékben a mindenki számára megterített Ige asztala is, amelyhez meghív minket az Egyház.

A somorjai pasztorációs központban folytatódott a tanulmányi nap: a résztvevők előadásokat hallgathattak meg, kérdéseket tehettek fel az előadóknak, és hozzászólásaikkal, tapasztalataik megosztásával gazdagíthatták az együttgondolkozást.

Karaffa János atya az Ószövetség prófétai könyveiben található messiási szövegekről beszélt; a Szombathelyről érkezett biblikus, Martos Levente Balázs atya az Újszövetség világába kalauzolta a jelenlévőket; Nemes Attila doktorandusz a lektoroknak és kántoroknak a liturgiában való szerepéről tartott előadást: történelmi áttekintést nyújtva vázolta fel a lektori szolgálat fejlődését. Végül ifj. Derzsi György színművész a szövegközlés művészetéről beszélt.

A tanulmányi nap kilencvenhat résztvevője egy-egy, a rendezvény védnökének, az egyházmegye főpásztorának aláírásával és pecsétjével ellátott oklevelet vehetett át.

Forrás: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

Fotó: Franó Szilvia és archív

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria