Kettős ünnep az erdélyi Sepsibükszádon

Külhoni – 2022. július 19., kedd | 15:39

Kettős ünnepre gyűltek össze a hívek július 17-én Sepsibükszád katolikus templomában. A teljes belső felújításon átesett templomot és a 2019-es tűzvész után újjáépített plébániát Kerekes László segédpüspök áldotta meg.

A település temploma 1867-ben épült, tornyában három harang található. Az egyházközség újabb keletű, 1919-ben létesült, maga a település is csak száz évvel idősebb, hiszen 1819-ben lett községi rangja.

A plébánia 2019-ben teljesen leégett, új épület felépítése vált szükségessé. Bakó Ferenc plébános nem sokkal azután nyugdíjba ment, a közösség szolgálatát a szomszédos Tusnád plébánosa, Bilibók Géza vállalta el. Az ő vezetésével épült az új plébánia, amelynek tetőterében közösségi összejövetelre alkalmas termet is kialakítottak, ennek a 900 lelket számláló helyi közösség jó hasznát veszi – mondta el a plébános.

A munkálatokat a magyar kormány, a gyulafehérvári főegyházmegye, Kovászna Megye Tanácsa, Sepsibükszád önkormányzata, valamint a magyarországi testvértelepülés, Berhida önkormányzata és az ottani római katolikus egyház is jelentős összeggel támogatta.

Bilibók Géza plébános arról is beszámolt, hogy a templomot is teljesen felújították: a korábbi fapadlózatot kőpadlóra cserélték, és a festés mellett a fűtés, a villanyhálózat, a nyílászárók cseréjére is sor került. 

Az ünnepségen Sepsibükszád polgármestere, Bács Csaba, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről pedig Tóth László főkonzul mondott köszöntőbeszédet. Bilibók Géza plébános köszönetet mondott a támogatóknak, a munkálatokat végző cégeknek a lelkiismeretes, szép munkáért. 

Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök szentmise keretében áldotta meg a felújított templomot. Az ünnepi alkalmon a tusnádi és sepsibükszádi egyesített énekkar énekelt. A plébániaépület megáldását a ministránsok és a nemrég elsőáldozáshoz járult gyermekek citerazenéje tett ünnepélyessé.

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria