Kettős ünnep a csíkszeredai Szent Kereszt Felmagasztalása-templom búcsúján

Külhoni – 2022. szeptember 19., hétfő | 9:43

Jézus szeretetének két jelét ünnepeljük, a keresztet, amelyen meghalt értünk, kiengesztelve a mennyei Atyát, és az Oltáriszentséget, amelyet lelkünk táplálékaként adott nekünk – hangsúlyozta Tamás József püspök a csíkszeredai Szent Kereszt Felmagasztalása-templom búcsúi szentmiséjén.

A búcsúi szentmisét Tamás József nyugalmazott segédpüspök Szakál Ádám szerzetessel, a Piarista Rend Magyar Tartományának elöljárójával; a székely közösségtől elköszönő Sárközi Sándor piarista szerzetessel és a térség papjaival együtt mutatta be.

Az ünnepi szónok Szakál Ádám volt.

A Szent Kereszt a valódi Istenhez vezető jelkép – hangsúlyozta prédikációjában a piarista tartományfőnök. – Tiszteljük az ereklyéket, de meg kell látni azt, amire azok mutatnak. A kereszt jelét nemcsak a falon látjuk, a keresztségünkben is megkapjuk és magunkban hordozzuk. Ezt az akkor ránk rajzolt jelet sugározzuk, Krisztus szeretetének jelét, aki meghalt és feltámadt értünk.

Nem a keresztet imádjuk, hanem a mögötte levő Istent.

Az ünnep záró része a hála és az elköszönés alkalma is volt; Sárközi Sándor atya másfél évtizednyi székelyföldi, csíkszeredai szolgálata után Kolozsvárra költözik; az erdélyi főegyházmegye és a Piarista Rend Magyar Tartományának elöljárója döntése alapján a Kolozsvári Egyetemi Lelkészségen folytatja tevékenységét egy erdélyi rendtársával, a temesvári származású Molnár Lehel atyával.

A tartományfőnök emlékéremmel és emléklappal is kifejezte köszönetét Darvas-Kozma József csíkszeredai esperes-plébánosnak, aki a piarista atyákat csíkszeredai szolgálatra hívta, illetve a csíki segítőknek, Lőrincz Éva Katalinnak, a Márton Áron Gimnázium hitoktatójának és Szántó Annának, a gimnázium udvarán kialakított piarista rendház munkatársának.

Sárközi Sándor meghatódva búcsúzott az egyházközségtől, ahol rendszeresen misézett és aktívan bekapcsolódott a plébániai munkába. Elköszönt a székely közösségtől, megköszönve az önzetlen szeretetet, a székelyföldi paptársak és szerzetesek támogatását, a segítők tevékenységét.

*

Szakál Ádám piarista tartományfőnököt a piarista rend erdélyi működésének szerepéről kérdezte az erdélyi katolikus hírportál. „A rendszerváltás előtt két iskolánk lehetett, ami különleges volt a többi szerzetesrend között; hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy a kommunizmus negyven évében Kecskeméten és Budapesten is lehetett iskolánk. A rendszerváltással ez is megváltozott, és már akkor gondolkodtunk arról, hogy Erdélyben újra lehet-e éleszteni a tevékenységünket.

Egy ilyen kis mag, egy kis búzaszem volt ez a csíkszeredai kezdeményezés, amely Tizenöt évig tartott, és hatással volt a magyar provinciára is. Sándor atya vagy Emil atya sokat mesélt arról, hogy mit csinálnak itt, milyenek itt az emberek, hogyan élnek, és ezek mind formálták a kapcsolatainkat.

A magyarországiakban van egy romantika azzal kapcsolatosan, hogy Csíkban mi történik. Ez leginkább a különbözőség érdekessége. De azt hiszem, ez a különbözőség már nemcsak romantika volt, hanem valóság, hisz itt is vannak nehézségek, és persze vannak olyan dolgok, amiket mi adhatunk; és kaphatunk is, például tanácsot, tapasztalatot.

Ahogy a köszöntőben is mondtam, azt hiszem, nem azt kell most mondani, hogy megszűnt itt valami, hanem hogy tizenöt évig tanulhattunk itt, megismerhettük egymást. Most Kolozsváron úgy fogják ismerni a piaristákat, mint akik Csíkszeredában voltak, és megvannak a kapcsolataik. Ez nem szűnik meg, hanem velünk marad. Piarista rend volt itt, volt ott, voltak intézmények, amelyek megszűntek, van, amelyik újra éledt. Változik a világ, mi is keressük mindig a helyünket, de azt hiszem, hogy a csíkszeredai tapasztalatok nem kudarcélményként jelennek meg.

Most a következő lépés, hogy Kolozsvárra megyünk, és ott keressük az utat. Maradtunk Erdélyben. Lehet, hogy Kolozsvárt és Csíkszeredát fogjuk most összekötni a közös tapasztalattal, így bizakodva nézünk a jövőbe, és reméljük, hogy ez a kapcsolat tovább tud élni, és a kolozsvári jelenlétünkből vissza tudunk sugározni ide, Csíkszeredára” – mondta a Piarista Rend Magyar Tartományának elöljárója.

Forrás: Romkat.ro

Szöveg és fotó: Csúcs Mária

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria