Krisztus Királyt ünnepelték a nagyváradi székesegyházban

Külhoni – 2019. november 26., kedd | 14:58

Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja, amit XI. Piusz pápa rendelt el 1925-ben. November 24-én, Krisztus Király vasárnapján 11 órakor a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök mutatta be a legszentebb áldozatot, Martin Roos temesvári nyugalmazott püspök és Fodor József általános helynök koncelebrálásával.

Bevezető gondolataiban a főcelebráns Krisztus Király ünnepének jelentőségét foglalta össze. Jézus élettörténetét szemlélve különösen a keresztre feszítésre figyelünk, ez van ránk a legnagyobb hatással; ez azonban csak megkoronázása annak, amit az Úr tett értünk az üdvösségtörténet folyamán – hangsúlyozta Böcskei László. – Az elmúlt évben végigelmélkedhettük azokat a lépcsőfokokat, amelyek által közelebb kerülhettünk Istenhez, megfogadtuk tanítását, hogy életünket jobbá tegyük. Megtapasztaltuk, hogy az út során segítségünk Jézus Krisztus, aki hűséges. Ő itt van közöttünk az Oltáriszentségben, neki adunk hálát, és tőle kérünk kegyelmet a továbbiakban is.

Homíliájában a főpásztor elmondta: Hollandiában, felkeresve az egyházmegyei Caritas partnereit, akik önkéntesen segítenek a rászorulóknak (többek között az nagyváradiaknak is gyűjtenek), egy templom homlokzatán a következő feliratot látta: „Isten mindig tartogat meglepetéseket számodra”; s egy nyíl mutatott arra, ahol a támogatók összegyűlnek, hogy az individualista, uniformizálásra törekvő világból kilépve, új úton járva felfedezzék az élet mélységeit, megtapasztalják a találkozásban rejlő örömöt. Sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek elzárkóznak egymástól. Ez kiüresedéshez vezet – figyelmeztetett.

Amikor Krisztust királyként ünnepeljük, Jézus fő tulajdonságát állítja elénk az Egyház: a királyi tekintélyt, amely megóv az eltévelyedéstől, megvéd a veszélyektől, jóra és többre vezet. Ezen az ünnepen is elmondhatjuk, hogy Isten tartogat meglepetéseket számunkra. A mai evangélium segít ennek megértésében. Mit akar mutatni ez a királykép a földi hatalmaknak? Jó példát, de sajnos ritkán követjük.

Az evangélium királyképében nincs pompa, fény, trónus, csak kiszolgáltatottság, összetört élet: gonosztevőként a gonosztevők között, felfeszítve, kigúnyolva, megvetettként. „Ha te vagy a zsidók királya, segíts magadon, és rajtunk is. Rendelkezz, intézkedj, éreztesd hatalmad és erőd – kiáltják –, mert ez a király dolga. Rendelkezz önmagad fölött is, a nép javára, mert ez szilárdítja meg hatalmadat; szabadítsd meg magadat, és akkor követünk. Ha nem teszed, semmit sem érsz, csak becsaptál minket.” Mindez nemcsak a közhatalmat gyakorlókra alkalmazható, hanem ránk is, amikor mi akarjuk meghatározni életünk alakulását; amikor jólétünk feltételeit, haladásunk lépcsőit úgy határozzuk meg, hogy mi vagyunk környezetünk alakítói, mások alárendelésével, eszközként való felhasználásával.

Jézus nem ragaszkodik szabadságához, hatalmához; minderről lemond az Atya akaratának teljesítése érdekében. Hatalmas, mindenható Istent keresve gyenge és kiszolgáltatott Istent találunk, aki függ a kereszten, értünk. Ez megzavarhatja gondolkodásunkat. Istennél a hatalom és mindenhatóság nem az emberi elgondolás szerint mutatkozik meg. A helyes istenképben az Úr lealacsonyodik, szeretettel szólít és közelít meg minket, ismét itt van előttünk a mai ünnepen. Isten lealacsonyodik a mi szintünkre, hogy megtaláljon minket Jézus Krisztusban. A jobb lator ott talált gyógyulást, és megtért a kereszten, a lét legmélyebb pontján, a legnagyobb tehetetlenség pillanatában. Jézus a kereszt kiszolgáltatottságában is talált erőt ahhoz, hogy másokat megsegítsen és másokat – minket – megmentsen. Vannak mélységek az életünkben, ahol semmilyen emberi erő nem segíthet, de Isten igen. Ő leereszkedik hozzánk a legnagyobb mélységekig. Mindig tartogat meglepetéseket számunkra. Kész új ajtókat nyitni számunkra az életre vezető úton – mondta Böcskei László püspök. – Tegyük fel a kérdést: Mit tettem az Egyházért, az evangélium hirdetéséért, magam s mások üdvösségéért? Együttéreztem-e az Úrral, amikor szenvedő embertársaimban közelített hozzám?

Az ünnepi eseményen zenei szolgálattal közreműködött a székesegyház Szent László Kórusa és Zenekara, Kristófi János vezetésével.

A szentmise a Te Deum eléneklésével és szentségi áldással ért véget.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Várad.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria