Legyünk az egység előmozdítói – Nagyváradon is elkezdődött az ökumenikus imahét

Külhoni – 2023. január 17., kedd | 17:02

Nagyváradon is megkezdődött a Krisztus-hívők egységéért január 15–23-ig tartó ökumenikus imahét. Az első imaalkalomnak a várad-újvárosi Szent László-templom adott otthont január 15-én.

A 2023. évi imahét vezérfonala: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Iz 1,17) Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. „Izajás próféta egyértelművé tette számunkra, hogy Isten mindig tisztességet és igazságot vár el mindannyiunktól az élet valamennyi területén” – írják. Az imahétre ,,olyan gondolatokat kapunk nap mint nap, amelyek erősítik hitünket és erkölcsi értékrendünket. Mind az igehirdetők, mind pedig a hívek számára áldássá lehetnek ezek a gondolatok”. Figyelmeztetnek: „Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik emberre, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük a másikat. Isten joggal várja el tőlünk, hogy a teremtett világban azzal a lelkülettel viszonyuljunk egymáshoz, hogy mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Így szólít fel minket a béke és az egység építésére. Az idézett szentírási szakaszban a próféta keményen ostorozza a korabeli vallásosságot, utalva a hazug áldozatokra, amelyek abban a korban sajnálatos módon az emberek képmutató magatartását tükrözték. Felvetődik a kérdés: előfordul-e hasonló képmutató viselkedés a mai keresztény közösségekben? Vizsgáljuk most úgy ezt az igét (is), hogy önmagunkra vonatkoztatjuk, vagyis: Tudok-e ma jót tenni? Igazságos döntéseket hozok-e, tekintettel vagyok-e embertársaimra?”

A másik igen aktuális téma, amit figyelmünkbe ajánlanak: „Olyan világban élünk, amelyben alapigénk különös hangsúllyal bír. Szomszédunkban, Ukrajnában háború zajlik. Nap mint nap erőszakos cselekmények hírét halljuk. Testvérnépek harcolnak egymás ellen. E sorok írásakor naponta több mint tízezer ember lépi át határainkat a háború elől menekülve. Emiatt is lehetséges, hogy itt más hangsúlyokat kap az ige minden körülmények között érvényes mondanivalója.”

Végül a témát kidolgozók e reménnyel búcsúznak: „Gondolatainkkal és magatartásunkkal a krisztusi egység értékét kell képviselnünk. Ezért imádkozva reménységgel kérjük Isten Szentlelkének segítségét, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten.” A nagyváradi egyházmegyében január 15-én vasárnap nyilvános közös istentiszteleten kezdődött el az imahét.

A történelmi magyar egyházak részéről Böcskei László katolikus megyéspüspök, Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök, Mátyás Attila evangélikus lelkész és Kardos József unitárius tiszteletes végeztek igei szolgálatot.

„A közöttünk, keresztények között fennálló megosztottság botrány!” – jelentette ki Ferenc pápa. A Szent Pál apostol megtérésének január 25-i ünnepét megelőző héten, január 15. és 23. között Nagyváradon is imádkoznak a keresztény felekezetek a Krisztus-hívők egységéért. A fennállásának 300 éves évfordulóját ünneplő Szent László-plébániatemplomban Böcskei László megyéspüspök úgy fogalmazott: a hitben való hűség, kitartás jut eszembe, amikor elkezdjük ezt az imahetet.

Elődeink ebben a hitben találtak új erőforrásra, így tudtak valami újat kezdeni. 1964-ben az akkori hatóságok városrendezés címen le akarták bontani a templomot, de a váradiak nyelvi és felekezetre való tekintet nélkül megvédték, élő láncot alkotva körülötte. Mindez erőt kell adjon nekünk ahhoz, hogy közeledjünk egymáshoz és hogy megőrizzük a keresztény értékeket.

Legyünk az egység előmozdítói, azé az egységé, amiért maga az Úr Jézus Krisztus imádkozott és kért tőlünk

– fogalmazott a főpásztor.

Az imaalkalmakon összegyűlt pénzadománnyal a Páli Szent Vince Társaság tevékenységét támogatják, akik a tavalyi évben 40 tonna élelmiszerrel segítették az ukrajnai háború áldozatait.

Január 20-án a püspöki palotában fotókiállítás nyílik az ökumené jegyében.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében az imahét helyszínei és időpontjai Nagyváradon:

január 16. hétfő, 18 óra – unitárius templom
január 17. kedd, 18 óra – evangélikus-lutheránus templom
január 18. szerda, 17 óra – az ortodox Holdas templom
január 19. csütörtök, 18.30 óra – a Tabor pünkösdista egyházközség temploma
január 20. péntek, 18.30 óra – a Messiás-hívő Zsidó Hitközség zsinagógája
január 21., szombat, 17 óra – a fiatalok imája a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban
január 22. vasárnap, 17 óra – váradrogériuszi református templom
január 23., hétfő 18.30, óra – Szent Miklós görögkatolikus katedrális

Forrás és fotó: Romkat.ro/Nagyváradi egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria