Lektorokat és akolitusokat avattak Gyulafehérváron

Külhoni – 2019. április 10., szerda | 13:52

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet hagyománya szerint feketevasárnap, április 7-én a gyulafehérvári székesegyházban tartott szentmise keretében Jakubinyi György érsek lektorrá avatta a harmadéves kispapokat és akolitussá a negyedéves szeminaristákat.

Az evangélium után András István rektor szólította a jelölteket, akik a lektori és akolitusi szolgálatok felvételét kérték. Ezt követően Jakubinyi György érsek szólt az ünneplőkhöz. Szentbeszédében a főpásztor ismertette a korábban kisebb rendeknek nevezett szolgálatok történetét, azok feladatkörét, majd a napi evangéliumot magyarázta – kiemelve Jézus irgalmas magatartását, amelyet Ferenc pápa is képvisel.

A szentbeszéd után a lektorjelöltek sorban az érsek elé járultak, aki átadta nekik a Szentírást, és felhívást intézett hozzájuk: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.” Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, aki átadta a szentmise ünneplésére előkészített adományokat, mondván: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.”

A szentmise végén az érsek köszönetét fejezte ki a szeminárium elöljáróinak és tanárainak, valamint a szülőknek, tanítóknak, tanároknak és lelkipásztoroknak, hogy a szolgálatban részesülőket támogatták és kísérik hivatásukban.

Lektorok: Ferencz Zsolt (Csíkszentsimon), Holt Valentin-David (Hegyköztóttelek), Kádár János-Győző (Búzásbesenyő), Léstyán László (Csíkszentkirály), Mayer Nándor (Csedreg), Szabó Mihály-Csongor (Csíkszépvíz), Vagrin István (Csedreg) és Virág István (Gyimesbükk).

Akolitusok: Baróti Tibor (Gyergyócsomafalva), Biró Károly (Csíkszenttamás), Blaga Antoniu (Hegyköztóttelek), Bőjte Csongor (Csíkszentdomokos), Demeter István (Csíkszentimre), Gáll Miklós-Dávid (Nagyvárad), Kerekes Péter-Miklós (Csíktaploca), Mazai Tihamér (Borszék), Oros Tibor-Roland (Tasnád), Tempfli Máté (Kálmánd) és Tímár József (Hidegség).

*

A lektor- és akolitusavatást az éves nagyböjti lelkigyakorlat előzte meg március 31. és április 6. között.

A szeminárium elöljárói köszönetüket fejezik ki a lelkigyakorlatot kísérő lelkipásztoroknak, Nagy Bálint és Miklós Claudiu Ioan jezsuitáknak, Czier István Csaba mezőfényi, Ilyés Zsolt csíkszentléleki és Márton József borszéki plébánosnak, hogy vállalták a szeminaristák kísérését, illetve a kolozsvári Manréza, a nagyszokondi Szent Ignác és a csíkszentdomokosi Szent Margit lelkigyakorlatos házaknak, valamint az alvinci Pongrácz Szent István tanulmányi háznak, hogy helyet biztosítottak a lelkigyakorlat idejére a kispapoknak és kísérőiknek.

Forrás: Bőjte Csongor, Gyulafehérvári Papnevelő Intézet/Romkat.ro

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria