Lelkinapon vettek részt a nagyváradi püspökség munkatársai

Külhoni – 2019. április 8., hétfő | 14:29

A húsvéti készület jegyében Kárásztelekre szervezett zarándoklatot alkalmazottai számára a nagyváradi római katolikus püspökség április 2-án Böcskei László főpásztor vezetésével.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Kárászteleken Nagy Jácint plébános és számos hívő fogadta a zarándokokat a helyi Szent Kereszt felmagasztalása-plébániatemplom előtt. Az esemény kezdetén a plébános ismertette a templom és az egyházközség történetét, majd Böcskei László püspök vette át a szót, ráhangolva a jelenlevőket az imára, az elmélkedésre. A főpásztor elmélkedésében a templom oltárkompozíciójából indult ki, amelynek középpontjában ott van a feszület. Ritkán látni templomokban – még a Szent Kereszt felmagasztalása titulust viselőkben is – ezt a fajta megoldást. Általában a templom titulusát adó szentről szóló ábrázolás, oltárkép szokta díszíteni a szentélyt.

A kárásztelki templom főoltára azonban arra készteti az ide belépőt, hogy szembesüljön a kereszttel. Általában nem szerünk szembenézni keresztjeinkkel – állapította meg Böcskei László, próbáljuk kerülni a szembesülést. Pedig a keresztek ott vannak mindennapjainkban, ha akarjuk, ha nem, akár tetszik, akár nem. Senki józanul gondolkodó nem mondhatja el magáról, hogy neki nincsenek keresztjei. Ezt tudatosítanunk kell. Egyrészt meg kell tanulnunk konfrontálódni saját keresztjeinkkel, hogy elfogadjuk azokat és elinduljunk a gyógyulás útján, másrészt keresztény feladatunk segíteni embertársainkon, az ő keresztjeik viselésében.

Erre tanított minket Jézus azzal, hogy elfogadta a szenvedést, és a kínhalált. Ne kényszerítsük másokra keresztjeinket, sem pedig a szenvedésről alkotott képünket – figyelmeztetett a megyéspüspök, hiszen mindenki sajátos módon éli ezt meg. Az elmélkedés végén Böcskei László arra buzdította a jelenlevőket, hogy azzal a tudattal járják végig a keresztutat, hogy Jézus maga ezt valóságosan végigjárta, elszenvedte. Ezzel a lelkülettel készüljenek húsvét szent titkának megünneplésére, és ebből merítsenek erőt.

A kárásztelki templom őriz egy Szent Kereszt-ereklyét is: a keresztúti ájtatosságot a helyi hagyománynak megfelelően ereklyecsókolás zárta.

A Nagyváradra vezető úton a csoport felkereste a szilágysomlyói templomot, az egyházmegye egyik legrégebbi istentiszteleti helyét, ahol Ozsváth József plébános fogadta őket, Lakatos Attila egyházmegyei kulturális felelőssel együtt bemutatva a templom történetét és sajátosságait.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria