Magyar állami kitüntetést vett át Csíkszeredában Simó Gáspár, a Segítő Mária Líceum lelkivezetője

Külhoni – 2021. április 30., péntek | 16:45

Az erdélyi magyar fiatalok nevelése, identitásának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök Simó Gáspárnak, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisának a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta, amelyet április 29-én vehetett át Tóth László főkonzultól Csíkszeredán.

Simó Gáspárt Jakubinyi György érsek 2003-ban helyezte a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumba, ahol a mai napig lelkivezetői és tanári hivatást tölt be. Itt, mivel szívügye a cserkészet, megalapította a 126. számú Kájoni János cserkészcsapatot, amely 2004-től több száz tagot számlált. A csapatban jelenleg 97 aktív cserkész tevékenykedik. Ő kezdeményezte a Romániai Magyar Cserkész Szövetségben a Cserkészek Lelkinapja és a Vezetők Lelkinapja országos programokat.

Simó Gáspár a Segítő Mária Gimnáziumban hittanári és történelemtanári feladatai mellett elsősorban lelkivezető. E feladatkörét megélve az iskola tanulóit próbálja életével, munkásságával Isten- és felebarátszeretetre nevelni. Személye és tevékenysége jó példája annak az életvitelnek, amelynek értelmében az ember Isten szolgája és az emberek barátja. Rendszeresen teljesít szolgálatot a környező egyházközségekben is, hogy megnyerje az embereket Istennek. Rendszeresen van együtt az ifjúsággal, hogy őket Istenhez vezesse.

A Romániai Magyar Cserkészszövetség lelkivezetőjeként azon dolgozik, hogy a cserkészek a Sík Sándor által megálmodott eszme szerint éljenek, és teljesítsék kötelezettségeiket Isten, a haza és a nemzet, valamint embertársaik iránt.

A teológia elvégzése után a brassóbolonyai plébániára, szórványba került, ahol lelkesen foglalkozott az egyházközség híveivel, ezen belül különösen az ifjúsággal. Mint fiatal lelkipásztor megalapította a 105. számú Szemlér Ferenc cserkészcsapatot.

Simó Gáspár 1969. május 10-én született Székelyudvarhelyen. A legnagyobb székely, Orbán Balázs szülőfalujában, Székelylengyelfalván nevelkedett ötgyermekes családban, az öt testvér közül ő a legkisebb. Szülei gazdálkodó emberek voltak. A családból egy testvére, Simó Sándor is pap.

Az általános iskolát Székelylengyelfalván, középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte, ott érettségizett. Középiskolai végzettsége szerint fémipari munkás. 1987-ben munkába állt szakmájában, majd 1988-ban bevonult a román hadseregbe, sorkatonai állományba. Leszerelése után ismét esztergályosként dolgozott. Időközben elvégzett egy könyvelőségi kurzust és anyagkezelő ellenőrként dolgozott. Ebben időben érlelődött meg benne hivatástudata. Felvételét kérte a Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Teológiai Főiskolára, Gyulafehérvárra. Teológiai tanulmányait 1993-ban kezdte, 1999-ben fejezte be. Jakubinyi György érsek szentelte pappá 1999. június 20-án.

* * *

Simó Gáspárral együtt vehettek át magyar állami kitüntetést: Lőrincz György író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke –  Magyar Érdemrend Lovagkeresztje; dr. Tar Gyöngyi, Hargita megye tisztifőorvosa, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság igazgatója – Magyar Arany Érdemkereszt; dr. Bokor Márton gyermekgyógyász, a Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság anya- és gyermekvédelmi programfelelőse, a Hargita megyei Sürgősségi Kórház volt igazgatója, Hargita megye volt helyettes tisztifőorvosa – Magyar Ezüst Érdemkereszt; Bajna György író, költő, újságíró –  Magyar Arany Érdemkereszt; Kurkó István, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola tanítója – Magyar Ezüst Érdemkereszt.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria